Ympäristö • Ympäristön muutos: ihmisiin ja luontoon kohdistuvia vaikutuksia lievennetään tiedon avulla (20.9.2018)
 • WWF: Välimeri muuttumassa vaaralliseksi muovimereksi – suurena syynä turismi ja heikko jätteidenkäsittely (8.6.2018)
 • Euroopan ympäristö: datan ja tiedon voima (28.4.2018)
 • Keskiössä lento- ja laivaliikenteen päästöt (23.4.2018)
 • Tutkijat varoittavat: Luonnon monimuotoisuuden väheneminen uhkaa ihmiskunnan hyvinvointia (23.11.2018)
 • Tavoitteena terveet ja tuottavat meret Euroopassa ja muualla (30.11.2017)
 • "Maailman tutkijoiden varoitus ihmiskunnalle: Toinen ilmoitus" (24.11.2017)
 • Euroopan ilmanlaatuindeksi: ajantasaista tietoa ilmanlaadusta (19.11.2017)
 • Saasteet aiheuttaa 16 prosenttia ennenaikaisista kuolemista maailmanlaajuisesti (12.11.2017)
 • Ilmanlaadun parantaminen Euroopan kaupungeissa tuo merkittäviä terveyshyötyjä (12.10.2017)
 • Kiertotalous Euroopassa: meillä kaikilla on tehtävämme (17.7.2017)
 • Kiertotaloudessa myös vettä on käytettävä viisaasti (22.6.2017)
 • Uimaveden laatu erinomainen ennätysmäärässä Euroopan uimarantoja (25.5.2017)
 • Itämeren vedenalainen melu riski kaloille ja merinisäkkäille (25.1.2017)
 • Vuosikymmenien tiedot maailman valtameristä paljastaa huolestuttavan hapen vähenemisen (20.5.2017)
 • Tarvitaan vahvempia toimenpiteitä ilmansaasteiden torjuntaan (12.12.2016)
 • Tulevaisuuden ympäristötieto (4.8.2016)
 • Mikromuoveista on syytä olla huolissaan (19.7.2016)
 • Kuolleella puulla elävämpi luonto (8.6.2016)
 • Suomen metsien monimuotoisuus on uhattuna (19.5.2016) 
 • Jätehuollosta vihreään talouteen  (26.4.2016)
 • Kestävä metsänhoito on keskeistä Euroopan metsien hyvinvoinnille  (25.4.2016)
 • Vihreä infrastruktuuri: parempi elämänlaatu luontoon perustuvilla ratkaisuilla (30.11.1015)
 • Maata ”kaappaamalla” - heikennetään maatalouden voimavaroja (14.10.2015)
 • Globaalit haasteet - 12 riskiä jotka uhkaavat ihmiskuntaa (25.6.2015)
 • Golf-virran heikentyminen voi johtaa Euroopan ilmaston merkittävään viilenemiseen – uutta todistusaineistoa menneisyydestä (10.6.2015)
 • Euroopan ympäristö vuonna 2015: hyvinvointi edellyttää rohkeampia toimia politiikan, tiedon, investointien ja innovoinnin saralla (5.3.2015)
 • Tutkimus: 8 miljoonaa tonnia muovijätettä valtameriin vuosittain (16.2.2015)
 • Tutkimus: Maapallo ajautunut kriittiseen tilaan (24.1.2015) 
 • Lähikuvassa talouden perusteet ja ympäristö (5.11.2014)
 • Tuotannosta jätteeksi; Ruokajärjestelmä (28.10.2014)
 • Mikä saa meidät ostamaan ne tuotteet, jotka ostamme? (27.10. 2014)
 • Talous: Resurssitehokas, vihreä ja kiertävä (25.10. 2014)
 • Kohti vihreää taloutta (19.10. 2014)
 • WWF:n  Living Planet 2015 raportti: Selkärankaisten eläinten määrä romahti (30.9.2014)
 • Lähikuvassa merissämme oleva jäte  (27.9.2014)
 • Jäte: ongelma vai resurssi?  (26.9.2014)
 • Atlantilla valtava jätepyörre  (21.8.2010)
 • Luonnonvarojen kulutuksen jakautuminen maailmassa (30.7.2008)
 • Kohtalokkaat suuronnettomuudet (3.5.2008)
 • Jättimäinen jätepyörre Tyynellämerellä (15.2.2008)

 • Kuva: Ekofokus

  Luonto on luonnonmukainen itsestään kehittynyt ja itseään säilyttävä maailma keinotekoisen tai tarkoituksellisesti tehdyn maailman vastakohtana.

  Asutut- ja keinotekoisesti tehdyt maa-alueet ovat siis luonnonmukaisuuden vastakohtia, kuten myös kulttuuriympäristöt.

  Ympäristö on ihmiselle elintärkeä sillä se tuottaa tarvitsemamme resurssit, kuten happi, vesi, ruoka ja energia. Lisäksi ympäristöstämme saadaan lukematon määrä ihmiskunnan tarvitsemia muita materiaaleja ja hyöytyjä. Hyvinvoinillemme on hyvin tärkeää, ettemme ylitä planeettamme kestokyvyn rajoja ja pidämme maapallon elinkelpoisena.

  Maapallon resurssit ovat koko ihmiskunnan yhteinen perintö, eikä vain muutaman ”rikkaan maan” omaisuutta.

  Mehän tiedämme myös, että kaupungeissa eri puolilla maailmaa erityisesti kehitysmaissa on monia uhkia, jotka tekevät niistä ja niiden asukkaista erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksille ja muille luonnon sekä ihmisen aiheuttamille katastrofeille kuten; maanjäristykset, äärimmäiset sääilmiöt, tulvat, mutavyöryt, myrskyt, pöly- ja hiekkamyrskyt, helleaallot, veden niukkuus, kuivuus, ilman saasteet, leviävät sairaudet ja merenpinnan nousu, joihin kuuluvat erityisesti  suisto- ja rannikkoalueet, sekä pienet ja kehittyvät saarivaltiot, muiden muassa.