Ympäristö • Aika ryhtyä toimiin ilmaston, luonnon ja ihmisten hyväksi (20.2.2020)
 • Muovijätekriisissä ratkaisevaa on ehkäisy (21.6.2019)
 • Luonnon monimuotoisuus köyhtyy ennennäkemättömällä vauhdilla (7.5.2019)
 • Terve ympäristö on kestävän talouden ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan ehdoton edellytys (19.3.2019)
 • Lisää toimia tarvitaan Euroopan heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten suojelemiseksi ilmansaasteilta, melulta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta (13.2.2019)
 • Rajaton kasvu tuhoaa planeettamme (18.12.2018)
 • WWF:n raportti: Maapallon eläinten määrä romahtanut hälyttävää tahtia (30.10.2018)
 • Oceana: Pian on liian myöhäistä lopettaa liikakalastus Itämerellä (12.10.2018)
 • Ympäristön muutos: ihmisiin ja luontoon kohdistuvia vaikutuksia lievennetään tiedon avulla (20.9.2018)
 • WWF: Välimeri muuttumassa vaaralliseksi muovimereksi – suurena syynä turismi ja heikko jätteidenkäsittely (8.6.2018)
 • Euroopan ympäristö: datan ja tiedon voima (28.4.2018)
 • Keskiössä lento- ja laivaliikenteen päästöt (23.4.2018)
 • Tutkijat varoittavat: Luonnon monimuotoisuuden väheneminen uhkaa ihmiskunnan hyvinvointia (23.11.2018)
 • Tavoitteena terveet ja tuottavat meret Euroopassa ja muualla (30.11.2017)
 • "Maailman tutkijoiden varoitus ihmiskunnalle: Toinen ilmoitus" (24.11.2017)
 • Euroopan ilmanlaatuindeksi: ajantasaista tietoa ilmanlaadusta (19.11.2017)
 • Saasteet aiheuttaa 16 prosenttia ennenaikaisista kuolemista maailmanlaajuisesti (12.11.2017)
 • Ilmanlaadun parantaminen Euroopan kaupungeissa tuo merkittäviä terveyshyötyjä (12.10.2017)
 • Kiertotalous Euroopassa: meillä kaikilla on tehtävämme (17.7.2017)
 • Kiertotaloudessa myös vettä on käytettävä viisaasti (22.6.2017)
 • Uimaveden laatu erinomainen ennätysmäärässä Euroopan uimarantoja (25.5.2017)
 • Itämeren vedenalainen melu riski kaloille ja merinisäkkäille (25.1.2017)
 • Vuosikymmenien tiedot maailman valtameristä paljastaa huolestuttavan hapen vähenemisen (20.5.2017)
 • Tarvitaan vahvempia toimenpiteitä ilmansaasteiden torjuntaan (12.12.2016)
 • Mikromuoveista on syytä olla huolissaan (19.7.2016)
 • Kuolleella puulla elävämpi luonto (8.6.2016)
 • Suomen metsien monimuotoisuus on uhattuna (19.5.2016) 
 • Kestävä metsänhoito on keskeistä Euroopan metsien hyvinvoinnille  (25.4.2016)
 • Vihreä infrastruktuuri: parempi elämänlaatu luontoon perustuvilla ratkaisuilla (30.11.1015)
 • Maata ”kaappaamalla” - heikennetään maatalouden voimavaroja (14.10.2015)
 • Globaalit haasteet - 12 riskiä jotka uhkaavat ihmiskuntaa (25.6.2015)
 • Golf-virran heikentyminen voi johtaa Euroopan ilmaston merkittävään viilenemiseen – uutta todistusaineistoa menneisyydestä (10.6.2015)
 • Euroopan ympäristö vuonna 2015: hyvinvointi edellyttää rohkeampia toimia politiikan, tiedon, investointien ja innovoinnin saralla (5.3.2015)
 • Tutkimus: 8 miljoonaa tonnia muovijätettä valtameriin vuosittain (16.2.2015)
 • Atlantilla valtava jätepyörre  (21.8.2010)
 • Luonnonvarojen kulutuksen jakautuminen maailmassa (30.7.2008)
 • Jättimäinen jätepyörre Tyynellämerellä (15.2.2008)

 • Kuva: Ekofokus
  Luonto on luonnonmukainen itsestään kehittynyt ja itseään säilyttävä maailma keinotekoisen tai tarkoituksellisesti tehdyn maailman vastakohtana.

  Asutut- ja keinotekoisesti tehdyt maa-alueet ovat siis luonnonmukaisuuden vastakohtia, kuten myös kulttuuriympäristöt.

  Ympäristö on ihmiselle elintärkeä sillä se tuottaa tarvitsemamme resurssit, kuten happi, vesi, ruoka ja energia. Lisäksi ympäristöstämme saadaan lukematon määrä ihmiskunnan tarvitsemia muita materiaaleja ja hyöytyjä. Hyvinvoinillemme on hyvin tärkeää, ettemme ylitä planeettamme kestokyvyn rajoja ja pidämme maapallon elinkelpoisena.

  Maapallon resurssit ovat koko ihmiskunnan yhteinen perintö, eikä vain muutaman ”rikkaan” omaisuutta.

  Mehän tiedämme myös, että kaupungeissa eri puolilla maailmaa erityisesti kehitysmaissa on monia uhkia, jotka tekevät niistä ja niiden asukkaista erityisen haavoittuvia ilmastonmuutoksen vaikutuksille ja muille luonnon sekä ihmisen aiheuttamille katastrofeille kuten; maanjäristykset, äärimmäiset sääilmiöt, tulvat, mutavyöryt, myrskyt, pöly- ja hiekkamyrskyt, helleaallot, veden niukkuus, kuivuus, ilman saasteet, leviävät sairaudet ja merenpinnan nousu, joihin kuuluvat erityisesti  suisto- ja rannikkoalueet, sekä pienet ja kehittyvät saarivaltiot, muiden muassa.