p

Väestö


Artikkelit: Kaikki artikkelit joissa tunnisteena on Väestö
Väestön määrä kasvaa

Ajanlaskun alussa maapallolla asui ehkä noin 200-300 miljoonaa ihmistä ja kasvuvauhti oli verkkaista. Seuraavana 1800 vuotena kasvuvauhti nopeutui, pääasiassa yleistyvän maatalouden vuoksi.

1800 luvun jälkeen maapalloa on kohdannut todellinen väestöräjähdys. Kasvuvauhti kiihtyi yli kymmenkertaiseksi aiempaan nähden 1800-luvulla, 1900-luvun alussa väestömäärä oli jo noin 1,7 miljardia henkeä.

Toisen maailmansodan jälkeen väestönkasvu kiihtyi huomattavan nopeaksi. 5 miljardin raja rikkoutui 1980-luvun lopussa. Nykyään (2016) väestömäärä on lähes 7,5 miljardia ihmistä.

Väestömäärän jatkuvasti kasvaessa joudutaan muuttamaan luontopääomaa yhä enemmän elin- ja viljelyalaksi kasvavan kysynnän vuoksi.

Väestön kasvu on useimmiten taloudellinen, johtuen mm. alikehittyneiden maiden tavasta turvata perheen sosiaali- ja vanhuudenturva mahdollisimman suurella lapsimäärällä. Esimerkiksi perhekokoa pidetään merkittävänä varallisuusmittarina Intiassa. Kiinassa on yritetty hillitä väestönkasvua, onnistumatta siinä.

Liian voimakas väestönkasvu on maapallon tulevaisuuden kannalta keskeinen uhka ja kestävän kehityksen este. Väestönlisäyksen ovat mahdollistaneet ravinnontuotannon laadullinen ja määrällinen paraneminen sekä perusterveydenhuollossa, hygieniassa ja lääketieteessä otetut edistysaskeleet.

Tällä hetkellä vuotuinen väestönkasvu on jo hiukan hidastunut. Tärkein syy tähän on syntyvyyden aleneminen. Kuolleisuuden väheneminen tosin aiheuttaa viivettä väestönkasvun hidastumiseen vielä senkin jälkeen, kun syntyvyys on saatu alenemaan.

Ihmistä uhkaavia asioita, joiden taustalla on väestönkasvu:
 • ravinnontuotannon riittämättömyys
 • köyhyys
 • sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu
 • ympäristön saastuminen
 • kasvavat ympäristön jäteongelmat
 • pula elintilasta ja energiasta
 • biologisen monimuotoisuuden köyhtyminen
 • pula puhtaasta vedestä
 • työttömyys
 • slummiutuminen
 • terveydenhuollon ja koulutuksen puute
 • hallitsemattomat muuttoliikkeet
Lähde: oph

Faktat
 • Maailman väestö lisääntyy tämänhetkisten ennusteiden mukaan noin 9 miljardiin vuoteen 2050 mennessä.
 • Jo vuonna 2015 yli neljännes – 26 prosenttia – maailman väestöstä on alle 15-vuotiaita. Samaan aikaan yli 65-vuotiaita on 8,3 prosenttia.
 • Maailmassa on tällä hetkellä reilut 190 miljoonaa siirtolaista. Määrä kasvaa noin kolmen prosentin vuosivauhtia.
 • Noin 2,8 miljardia ihmistä eli kaksi viidestä elää alle kahdella dollarilla päivässä.
 • Lähes 40 prosenttia maailman asukkaista on perhesuunnittelupalveluiden ja ehkäisyn ulottumattomissa.
 • Erityisesti naisten asema vaikuttaa maailman väestö- ja muuhun kehitykseen. Naisten oikeuksia turvaa vuonna 1979 solmittu naisiin kohdistuvan syrjinnän kieltävä YK-sopimus, joka velvoittaa allekirjoittajansa säätämään lakeja syrjinnän lopettamiseksi ja tasa-arvon saavuttamiseksi.
 • Käytännössä monet sopimuksen hyväksyneet maat silti tulkitsevat lakejaan naisia syrjivästi. Muun muassa Sambian maaseudulla noudatetaan yleensä perinteistä lakia, jonka mukaan esimerkiksi leskeksi jääneen naisen omaisuus kuuluu kuolleen aviomiehen suvulle.
Lähde: global.finland

Maailman väestön kasvu

             Vuosi       Määrä
 • 1               200 miljoonaa
 • 1000         275 miljoonaa
 • 1500         450 miljoonaa
 • 1650         500 miljoonaa
 • 1750         700 miljoonaa
 • 1804         1 miljardi
 • 1850         1.2 miljardia
 • 1900         1.6 miljardia
 • 1927         2 miljardia
 • 1950         2.55 miljardia
 • 1955         2.8 miljardia
 • 1960         3 miljardia
 • 1965         3.3 miljardia
 • 1970         3.7 miljardia
 • 1975         4 miljardia
 • 1980         4.5 miljardia
 • 1985         4.85 miljardia
 • 1990         5.3 miljardia
 • 1995         5.7 miljardia
 • 1999         6 miljardia
 • 2006         6.5 miljardia
 • 2009         6.8 miljardia
 • 2011         7 miljardia
 • 2025         8 miljardia
 • 2050         9.4 miljardia

YK:n väestörahasto, Unfpa vuosiraportista 2011: Tänä päivänä suurin osa maailman ihmisistä, yli 80 %, elää kehitysmaissa. Myös väestönkasvu tapahtuu käytännössä yksinomaan näillä alueilla. Vaikka eliniän piteneminen on kasvattanut yli 60-vuotiaiden osuutta, on nuorten, alle 25-vuotiaiden osuus maailman ihmistä yhä suuri. Keskimäärin nuoria on noin 45 %, paikoin jopa 60 % kokonaisväestöstä.

Meitä on päivä päivältä enemmän

Maailman väestö kasvaa noin 75 miljoonalla ihmisellä joka vuosi. Väestönkasvu tuo mukanaan suuria haasteita ravinnontuotannolle, puhtaan veden riittävyydelle, terveydenhuollolle, koulutukselle, kaupunkisuunnittelulle, työelämälle ja ympäristölle ympäri maailman.

 • Vuosien 1960 ja 2000 välillä maapallon väkimäärä kaksinkertaistui.
 • Syntyvyyshuippu saavutettiin 1980-luvun lopussa, jolloin väestö kasvoi 88 miljoonalla vuodessa.
 • Vuonna 2011 maailman väkiluku ylitti 7 miljardia.
 • Noin puolet maailman väestöstä on alle 25-vuotiaita.
 • Vuonna 2050 maailmassa on todennäköisesti yli 9 miljardia asukasta.
 • Suurin osa väestökasvusta tapahtuu kaupungeissa.
 • Yli 90 prosenttia väestönkasvusta tapahtuu kehitysmaissa.
Katso ajankohtaiset tiedot täältä:

Klikkaa banneria