p

Raportit


Sivua päivitetty viimeksi (9.8.2021 IPCC)


Suomen luonnonsuojeluliiton raportit
Kasvunvara on käytetty - Kohtuutalouden ratkaisut on ladattavissa tästä  (pdf)
Suomen luonnonsuojeluliiton julkaisema Kasvunvara on käytetty – Kohtuutalouden ratkaisut pureutuu kasvutalouden kipukohtiin ja kohtuutalouden tarjoamiin ratkaisuihin.

Ärjänsaaren ja lukuisten muiden Natura-alueiden hakkuut todennäköisesti laittomia 
Suomen luonnonsuojeluliiton kesällä teettämän selvityksen mukaan osa Ärjänsaaren hakkuusuunnitelmaan sisältyvistä hakkuista on ollut todennäköisesti luonnonsuojelulain vastaisia. Samanlaisia puutteellisiin luontotyyppikartoituksiin perustuvia hakkuita on tehty myös monissa muissa Natura-kohteissa ympäri Suomen. Inventointiraportti on ladattivissa tästä (pdf)

WWF:n raportit
(10.9.2020) Living Planet -report 2020 (en)  Suomenkielinen tiivistelmä
WWF:n Living Planet -raportti kertoo, että maapallon luonto on suuressa ahdingossa. Raportissa tarkasteltujen selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 68 prosenttia vuodesta 1970 lähtien.

(29.7.2020) The Living Planet Index (LPI) For Migratory Freshwater Fish  (pdf)
Maailman vaelluskalakannat romahtaneet 1970-luvulta – Euroopassa kannat pienentyneet muuta maailmaa enemmän.

(12.6.2019) No Plastic in Nature: Assessing Plastic Ingestion from Nature to People -raportti (pdf)
Muoviroska ei ole ainoastaan merten ja merenelävien ongelma, vaan mikromuovia kertyy huomattavia määriä myös ihmisten elimistöön.

(30.10.2018) Living Planet Report 2018 (engl) Raportti on luettavissa täällä (pdf)
”Tilanne on kriittinen. Käynnissä on ennennäkemätön sukupuuttoaalto, joka on ensimmäistä kertaa historiassa ihmisen aiheuttama”, sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.
Living Planet Report 2018 summary (engl) Raportti on luettavissa täällä (pdf)

(19.7.2018) Johtavat kansainväliset brändit käyttävät laittomilta viljelmiltä peräisin olevaa palmuöljyä – romuttaen ympäristölupauksensa
‘Enough Is Enough’ (2018) -raportti löytyy täältä »»
Tuore raportti osoittaa, että vastuulliseen palmuöljyn tuotantoon sitoutuneiden yhtiöiden tuotantoketjuihin päätyy laittomasti viljeltyä palmuöljyä. Laittomasti viljeltyä palmuöljyä löytyy muun muassa sellaisten suurten brändien tuotteista kuin Colgate-Palmolive, Fuji Oil, Kellogg’s, Mars, Neste, Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble ja Unilever.

“Out of the Plastic Trap: Saving the Mediterranean from plastic pollution” raportti on ladattavissa tästä»» (pdf)
(8.6.2018) Muoviroskat ja mikromuovi uhkaavat muuttaa Välimeren valtavaksi muovimereksi, selviää WWF:n julkaisemasta raportista. Muovi uhkaa meriluonnon ja merenelävien lisäksi myös ihmisten terveyttä. Suurimmat syyt Välimeren muoviongelmiin ovat massaturismi, heikko jätteidenkäsittely ja liiallinen muovinkäyttö.

Greenpeace:n raportit
(5.4.2019) Raportti 30x30: A Blueprint for Ocean Protection (pdf) tarkastelee, mitä merkitsisi suojella 30 tai 50 prosenttia maailman meristä.

(5.12.2018) Raportti Lost in smoke - wildland fire climate impact on luettavissa täällä »» (pdf)
Raportti osoittaa metsä- ja maastopalojen valtavan ilmastonmuutosta kiihdyttävän vaikutuksen. Ilmastovaikutusten vakavuudesta huolimatta monet maat eivät tarkkaile tai raportoi paloja. Metsäpalot on otettava huomioon, jos aioimme pitää maapallon lämpenemisen Pariisin sopimuksen mukaisesti 1,5 asteessa.

(7.6.2018) Micrpplastics and persistent fluorinated chemicals in the Antarctic raportti luettavissa täällä »» (pdf)
Greenpeacen antarktisella tutkimusmatkalla alkuvuodesta otettujen vesi- ja luminäytteiden laboratorioanalyysissa on löytynyt mikromuovia ja pysyviä kemikaaleja suurimmasta osasta näytteitä.
IPCC:n raportit
IPCC:n neljännen (2007) osaraportin suomenkieliset tiivistelmät voi ladata alla olevista linkeistä.
IPCC 2007 Suomenk.osaraportin tiivistelmä (pdf)
IPCC 2007 Suomenk.osaraportin tiivistelmä Osa 2 (pdf)
IPCC arviointiraportti, Ilmastonmuutoksen hillintä VTT
EEA:n raportit
(10.12.2019) Euroopan ympäristö Tila ja näkymät 2020 tiivistelmän voi ladata täältä »»
Euroopan ympäristön tilaa ja näkymiä koskeva raportti 2020 (SOER 2020) julkaistaan ratkaisevaan aikaan. Käynnissä on kiireellisiä kestävään kehitykseen liittyviä haasteita, jotka vaativat nopeita systeemisiä ratkaisuja.

(29.10.2018) Air quality in Europe — 2018 report on ladattavissa täältä »»
Euroopan ilmassa edelleen liikaa epäpuhtauksia. Vaikka parannuksia on saatu hitaasti aikaan, ilmansaasteet ylittävät vieläkin Euroopan unionin ja Maailman terveysjärjestön (WHO) rajat. 

Air quality in Europe — 2016 report on ladattavissa täältä »»
Ilman saastumisella on merkittäviä vaikutuksia eurooppalaisten terveyteen, erityisesti kaupunkialueilla, Euroopan ympäristökeskuksen uuden raportin mukaan.

”Euroopan ympäristö – tila ja näkymät 2015"  eli SOER 2015-raportin voi ladata tästä »» (pdf (engl))  
Raportti sisältää kattavan arvioinnin Euroopan ympäristön tilasta, suuntauksista ja näkymistä globaalissa yhteydessä ja kertoo EU:n ympäristöpolitiikan täytäntöönpanosta vuosina 2015–2020.

UNDP
Kestävyys ja tasavertaisuus: Parempi tulevaisuus kaikille
Raportin suomenkielisen tiivistelmän voi ladata tästä (1.883 KB (pdf))

SWIPA
"Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic" englanninkielinen raportti löytyy täältä
Ilmastonmuutoksen vaikutukset arktisen alueen luontoon ja asukkaiden terveyteen ovat oletettua suurempia.
VTT
"Vetytiekartta – vetyenergian mahdollisuudet Suomelle", on ladattivissa tästä (pdf) (19.4.2013)

Vähähiilinen Suomi on suuri haaste mutta saavutettavissa. Low Carbon 2050 -tutkimusprojektin loppuraportti on ladattivissa tästä (pdf) 12.11.2012

Teknologiapolut 2050. Skenaariotarkastelu kasvihuonekaasupäästöjen syvien rajoittamistavoitteiden saavuttamiseksi Suomessa, on ladattavissa tästä (pdf)

Kioton pöytäkirjan Suomennos:
Kioton pöytäkirja ilmastonmuutoksesta luettavissa täällä (Tehty Kiotossa 11.12.1997.)