p

Kemikaalit
REACH
EU:n kemikaaliasetus REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) astui voimaan 1.6.2007. REACH-asetuksen tavoitteena on varmistaa terveyden- ja ympäristönsuojelun korkea taso.

REACH-asetus edellyttää, että teollisuus tutkii kemikaalien vaikutukset, arvioi niiden käytöstä aiheutuvat riskit ja tekee ohjeet aineiden turvallisesta käytöstä. Teollisuuden on rekisteröitävä kaikki aineet, joita valmistetaan tai tuodaan EU:n alueelle yli tonni vuodessa. Ilman rekisteröintiä aineet eivät saa olla markkinoilla. Näitä aineita on arviolta noin 30 000.

Jotta REACH-asetuksen tavoitteet kemikaalien turvallisesta käytöstä voivat toteutua, edellyttää se sekä teollisuuden vastuullisuutta että jäsenmaiden aktiivista osallistumista REACH-menettelyihin ja asetuksen noudattamisen valvontaan. Yhdenmukaisella valvonnalla varmistetaan, että yrityksiä kohdellaan samalla tavalla koko EU:n alueella.

REACH-asetuksen menettelyt tulevat voimaan 11 vuoden kuluessa. Sen myönteiset vaikutukset ympäristön tilaan ja ihmisten terveyteen näkyvät vähitellen vuosien kuluessa asetuksen toimeenpanon edetessä.