p

Kahden hylyn öljynpoisto-operaatio alkaa Saaristomerellä

ARANDAn monikeilaluotaimen 3D-kuva Hanna Marjutin hylystä. Polttoainetankit sijaitsevat perän kansirakennelmien alla, ja niihin päästäneen ruuman kautta. © Kuva: SYKE

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Merivoimat suorittavat Saaristomerellä sukellustyöoperaation, jossa tavoitteena on tyhjentää kahden hylyn polttoainetankit. 1980-luvulla uponneissa aluksissa Fortunassa ja Hanna-Marjutissa on molemmilla tankeissaan alustavien tietojen mukaan 10–12 kuutiota dieselöljyä. Merelle lähdetään 10.8. kahden viikon mittaiseen operaatioon, jota SYKE johtaa. Merivoimat tukee operaatiota öljyntorjuntakyvyillään ja sukeltajilla.

Operaation työalustana toimii Merivoimien öljyntorjunta-alus HYLJE, jolta Merivoimien raivaajasukeltajat suorittavat suunniteltuja työtehtäviä. Operaatiolla on myös koulutuksellisia tavoitteita ylläpitää ja edistää sukeltajien osaamista ja ammattitaitoa hylkytehtävissä.

Sukelluskohde sijaitsee Ahvenanmaan maakuntahallituksen merialueella. Nyt saneerattavat kohteet ovat osa Ahvenanmaan maakuntahallituksen varautumissuunnitelmassa olevia nk. vaaralliseksi ympäristökohteiksi luokiteltuja hylkyjä, pääosin hylyissä jäljellä olevan öljyn vuoksi.

Sukellusoperaatiosta on Ahvenanmaan maakuntahallituksen ohella tiedotettu myös muita viranomaisia ja alueellisia pelastusviranomaisia. Operaatiossa on varauduttu mahdollisiin työnaikaisiin pieniin öljyvuotoihin. HYLJE-aluksella on mukana raskasta meripuomia ja imeytyspuomeja varmuuden vuoksi.

SYKE ja Merivoimat jatkavat sukellustöitä hylyillä myös syyskuun lopulla, mikäli kaikkia öljyjä ei saada elokuun operaatiossa poistettua. Syksyllä tehdään myös muita hylkytöitä ja hylkykohteiden tutkimuksia tutkimusalus ARANDAlla.

Operaatio on osa Suomen hallituksen vesiensuojelun tehostamisohjelmaa. Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.

Suomen hallituksen vesiensuojelun ohjelmasta ja hankkeesta osoitteista https://www.ym.fi/vedenvuoro ja www.syke.fi/hankkeet/hylkysaneeraus.
Arkistokuvat operaation kohteena olevista laivoista, yllä Hanna-Marjut, alla Fortuna.
Lähde: SYKE