p

EU:n ympäristöministerit keskustelevat vihreästä elvytyksestä ja ilmastopolitiikasta 13.-14.7.2020

EU:n ympäristöministerit keskustelevat epävirallisessa videokokouksessa 13.-14.7. vihreästä elvytyksestä, EU:n kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteen nostamisesta sekä digitalisaation ympäristövaikutuksista. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.
Kuva: Pixabay

Ministerit keskustelevat tänään 13.7. siitä, miten varmistetaan, että koronakriisistä toipumiseksi valmistellut elvytystoimet ovat yhteensopivia EU:n vihreän kehityksen ohjelman ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kanssa.

”Merkittävän osan jäsenmaakohtaisesta rahoituksesta tulisi tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista. Samalla tulee myös varmistaa komission puheenjohtajankin nostama periaate, ettei ohjelmalla rahoitettaisi ilmasto- tai ympäristötavoitteiden vastaisia ratkaisuja”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen painottaa.

Ensimmäisenä kokouspäivänä ministerit keskustelevat myös siitä, kuinka digitalisaatio valjastetaan paremmin ilmaston ja ympäristönsuojelun hyväksi. Saksan tavoitteena on laatia tätä aihepiiriä koskevat päätelmät ympäristöneuvostoon syksyllä. Vahva ja kestävä digitaalinen infrastruktuuri on tärkeä Euroopan kilpailu- ja toimintakyvylle. Digitaaliset laitteet ja rakenteet kuluttavat kuitenkin paljon luonnonvaroja ja energiaa, joten digitalisaatioon siirtymisen tulee olla ympäristön kannalta kestävää.

Tiistaina 14.7. ministerit jatkavat keskustelua EU:n ilmastopolitiikasta. Saksan tavoite on saada puheenjohtajakaudella sovittua neuvoston yhteinen kanta EU:n ilmastolaista. Komission ehdotuksen mukaan lakiin sisällytetään EU:n hiilineutraaliustavoite vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi Saksan pyrkimys on, että syksyn aikana saataisiin sovittua EU:n päästövähennystavoitteen nostamisesta nykyisestä 40 prosentista 50-55 prosenttiin verrattuna vuoden 1990 tasoon.

”Pariisin sopimuksen sitoumuksista on pidettävä kiinni. Suomi edistää aktiivisesti EU:n päästövähennystavoitteiden nostoa vähintään 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. On tärkeää, että EU kirittää omalla esimerkillään muita, erityisesti suurimpia saastuttajia, päivittämään päästövähennyssitoumuksiaan, ministeri Mikkonen korostaa.

Ministerit keskustelevat myös muun muassa siitä, kuinka EU:n päästövähennystavoitetta voitaisiin parhaiten päivittää ja mitkä ovat seuraavat askeleet EU:n ja sen jäsenmaiden valmistautuessa siirtymään kohti hiilineutraaliutta vuonna 2050.

Lähde: YM