p

Hiilen varastointi metsiin on taloudellisesti kannattavaa metsätuhoriskeistä huolimatta

Tuoreesta tutkimuksesta selviää, että metsäpalojen tai myrskytuhojen riskit pienentävät metsien taloudellista hiilensidontakapasiteettia vain vähän. Ilmastonmuutoksen hillintä metsien avulla olisi metsänomistajille rahallisesti kannattavaa, kun hiili on hinnoiteltu oikein suhteessa puun hintaan.
Kuva: Ekofokus / KL

Jos metsään sidotusta hiilestä maksetaan metsänomistajille, metsän kasvuaikaa on kannattavaa pidentää, jolloin myös metsiin sitoutunut hiili säilyy siellä pidempään. Tämä hillitsee tehokkaasti ilmastonmuutosta. Pidempi metsän kasvuaika kuitenkin samalla kasvattaa metsätuhojen, kuten myrskytuhojen, hyönteistuhojen ja metsäpalojen, riskejä.

Forest Policy and Economics -lehdessä julkaistun tutkimuksen laskelmat osoittivat, että hiilen hinnoittelu kannustaisi metsänomistajia sitomaan hiiltä metsiin huomattavasti nykyistä enemmän, metsätuhoriskistä huolimatta. Tarkastelu osoitti, että hiilen hinta toisi myös metsänomistajille lisätuloja ja vähentäisi metsätuhojen aiheuttamaa taloudellista riskiä metsänhoidolle.

Tulokset osoittavat, että hiilen sitominen metsiin on kannattavaa. Taloudellisesti paras painotus hiilensidonnan ja puuntuotannon välillä riippuu siitä, mikä hiilen ja puun hinnan suhde on.

"Tulokset ovat vasta-argumentti väitteelle, että metsien kiertoaikoja ja hiilivarastoja ei kannata kasvattaa metsäpaloriskien takia. Pohjoisissa metsissä tuhoriskit ovat pieniä ja metsien hiilinielut ovat taloudellisesti tehokas tapa hillitä ilmastonmuutosta", Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Tommi Ekholm sanoo.

Tutkimuksessa selvitettiin, minkä ikäisenä talousmetsä kannattaisi kaataa, mikäli hiilen nettosidonnasta maksetaan metsänomistajalle ja jos huomioidaan riskit metsätuhoista. Esimerkkilaskelmia tehtiin suomalaisella mänty- ja kuusimetsillä.

Lähde: Ilmatieteen laitos