p

Mustan hiilen ja vulkaanisen pölyn vaikutusta Langjökull-jäätikköön selvitetään

Uudessa tutkimushankkeessa selvitetään, kuinka paljon mustaa hiiltä ja vulkaanista pölyä Islannin Langjökull-jäätiköllä on. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten jäätikön sulamista voidaan hillitä.
Langjökull-jäätikkö Kuva: Diana K / flickr (CC BY-NC 2.0

Ilmaston lämpenemisen seurauksena lumen ja jään sulaminen arktisella alueella on kiihtynyt. Lumi- ja jääpintojen tummeneminen mustan hiilen ja geologisen pölyn vaikutuksesta kiihdyttää ilmastonmuutosta entisestään. Pintojen tummuminen myös nopeuttaa jään ja lumen sulamista.

Tutkimushankkeen tavoitteena on kerätä uutta materiaalia Langjökull-jäätikön sulamisesta ja tuottaa tietoa paikallisille toimijoille, jotta he voivat tehdä toimenpiteitä jäätikön sulamisen hillitsemiseksi.

"Jäätikön sulamista voidaan mahdollisesti hidastaa vähentämällä siihen vaikuttavia pölylähteitä esimerkiksi istuttamalla puita tai muuta kasvillisuutta", Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija Outi Meinander kertoo.

Tutkimus tehdään alueella, jonka vieressä sijaitsi aiemmin Okjökull-jäätikkö. Se on Islannin jäätiköistä ensimmäinen, jonka on todettu sulaneen ilmastonmuutoksen vuoksi.

Vulkaaninen pöly voi nopeuttaa tai hillitä jään sulamista

Islannissa on vain vähän mustan hiilen päästölähteitä. Sen sijaan vulkaanista pölyä maan luonnosta löytyy. Pölyn määrästä riippuen se joko nopeuttaa tai hillitsee jään sulamista.

"Olemme aiemmin kokeellisesti osoittaneet, että riittävän paksu kerros Islannin vulkaanista pölyä eristää ja hidastaa sulamista, kun taas pienet määrät nopeuttavat sulantaa", kertoo Outi Meinander.

Tutkimusta rahoittaa islantilainen vesivoimayhtiö Landvirkjun, ja sen toteuttavat yhteistyössä Islannin maatalousyliopiston ja Suomen Ilmatieteen laitoksen tutkijat.

Lisätietoja

Mustan hiilen ja pölyn pitoisuuksien ja laskeumien merkitys arktiselle ilmastonmuutokselle ja lumen ja jään muutoksille vaihtelee eri puolilla arktista aluetta. Mustan hiilen ja pölyn merkitystä arvioidaan käynnissä olevassa Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen -projektissa (IBA). Hanketta rahoittaa ulkoministeriö, ja sen toteuttamisesta vastaavat Ilmatieteen laitos ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) yhteistyössä yliopistojen ja tutkimuslaitosten asiantuntijoiden kanssa. IBA-projektin tarkoituksena on tukea kansallisia tavoitteita Itämeren alueen yhteistyössä ja Suomen arktisen strategian toimeenpanoa. IBA-selvityshanke päättyy vuoden 2020 lopussa.

Uusi vuoden mittainen Langjökull-tutkimushanke liittyy läheisesti IBA-hankkeeseen ja saksalaisen tutkimusryhmän yhteistyöhankkeeseen, jossa selvitetään Islannin vulkaanisen pölyn leviämistä Färsaarille ja Grönlantiin vuosina 2020–2022.

Lähde: Ilmatieteen laitos