p

Nuoret laativat suosituksensa tänä vuonna päätettäville kansainvälisille luonnon monimuotoisuustavoitteille

Ympäristöministeriö ja Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto järjestävät nuorille luonnon monimuotoisuutta käsittelevän työpajan perjantaina 24.1. Nuoret laativat työpajassa suosituksensa siihen, millaiset tänä vuonna päätettävien kansainvälisten luonnon monimuotoisuustavoitteiden tulisi olla. Luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi valmistellaan uusia tavoitteita, koska nykyisten tavoitteiden voimassaolokausi päättyy.
Monimuotoisuus. Kuva Pixabay

Nuorten näkemyksiä kartoitetaan myös muissa Pohjoismaissa, ja ne toimivat pohjana Pohjoismaiden kannalle uusien kansainvälisten luonnon monimuotoisuustavoitteiden neuvottelussa. Tavoitteet on määrä sopia lokakuussa Kiinan Kunmingissa järjestettävässä YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolikokouksessa.

”On tärkeää, että kuulemme nuorten näkemyksiä uusien tavoitteiden valmistelussa, sillä kyse on heidän tulevaisuudestaan. Kun neuvottelemme tavoitteista luonnon köyhtymiskriisin ratkaisemiseksi, neuvottelemme elinmahdollisuuksistamme maapallolla. Siitä, miten rikas luonto tulevaisuudessa on ja kuinka varmasti pääsemme nauttimaan sen antimista, kuten pölytyspalvelusta, ruoantuotannolle välttämättömästä ravinteiden kierrosta ja puhtaasta vedestä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Työpajaan osallistuu 60 nuorta eri puolilta Suomea. Työpaja pohjautuu Pohjoismaiden Neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston laatimaan työkalupakkiin.

”Päätimme järjestää työpajan suomalaisnuorille, sillä koimme sen meille välttämättömäksi – olemmehan pohjoismaisuuteen keskittyvä nuorisojärjestö, jolle ilmasto- ja ympäristöasiat ovat tärkeitä”, kertoo Pohjola-Nordenin Nuorisoliiton puheenjohtaja Maria Karjalainen.

YK:n luonnon monimuotoisuutta koskeva yleissopimus

YK:n luonnon monimuotoisuutta koskeva yleissopimus on merkittävin luonnon monimuotoisuutta turvaava kansainvälinen sopimus. Sopimuksen tavoitteena on ekosysteemien ja kasvi- ja eläinlajien suojelu, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä geenivarojen saatavuudesta koituvien hyötyjen oikeudenmukainen ja tasapuolinen jako.

Sopimuksen on ratifioinut 196 maata, mukaan lukien Euroopan unioni. Se astui voimaan vuonna 1993.

Kahden vuoden välein järjestettävä YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolten konferenssi (COP, Conference of the Parties) on sopimuksen ylin päättävä elin. Kiinan Kunmingissa 2020 järjestettävä osapuolten viidestoista YK:n luonnon monimuotoisuus -kokous, eli COP15.

Lisätietoa tavoitteiden valmistelusta ympäristöministeriön verkkosivuilla

Lähde: YM