p

Korkein hallinto-oikeus kielsi hakkuut Oulujärven luonnonsuojelullisesti arvokkaissa saarissa

Suomen luonnonsuojeluliiton Paltamon yhdistys ja Kainuun lintutieteellinen yhdistys valittivat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle, sekä edelleen hallinto-oikeuteen ja lopulta korkeimpaan hallinto-oikeuteen Metsähallituksen Oulujärvelle suunnittelemista hakkuista. Hakkuut kohdistuivat luonnonsuojelullisesti arvokkaille Oulujärven saaret ja ranta-alueet -nimiselle Natura-alueelle.
Luontopolku Lapissa. Kuva: zanna-76 / Pixabay

Korkein hallinto-oikeus kumosi nyt päätöksessään 20.1.2020 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökset. Asia palautetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle uudelleen hakkuiden kieltämiseksi.

“Korkein hallinto-oikeus perustelee päätöstään sillä, että olemassa olevien tietojen perusteella ei ole voitu sulkea pois sitä, että Metsähallituksen Natura-alueelle suunnittelemat hakkuut vaikuttavat merkittävästi alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin. Tämä oli myös yksi Suomen luonnonsuojeluliiton perustelujen pääargumenteista”, toteaa liiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.

Korkein hallinto-oikeus huomauttaa päätöksessään, että Metsähallitus Metsätalous Oy:n tekemissä metsänkäyttöilmoituksissa tarkoitetut hakkuut kattoivat noin puolet Kaarresalon ja Kuostonsaaren Natura-alueeseen sisältyvästä maapinta-alasta. Oikeus totesi, että “saarten pinta-alaan nähden suunnitellut metsänhakkuut kattavat siten laajoja alueita erityisesti metsäisten luontotyyppien suojelemiseksi perustetulla Natura-alueella.”

Luonnonsuojeluliitto on tyytyväinen siihen, että korkein hallinto-oikeus on selvittänyt asian perusteellisesti. Asia on vuosikirjapäätös eli periaatteellisesti merkittävä päätös myös korkeimman oikeuden näkökulmasta.

“Oikeuden päätös osoittaa, että toiminnanharjoittajan on tiedettävä millaisella alueella se metsähakkuita tekee. Metsälajien ja -luontotyyppien uhanalaisuustilanne on erittäin huolestuttava ja jo tehtyjä suojelupäätöksiä ei saa heikentää”, toteaa Luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin metsävastaava sekä Paltamon luonto ry:n puheenjohtaja Vesa Hyyryläinen.

Lähde: SLL