p

SYKElle kansallinen tunnustus avoimen tieteen edistämisestä

Suomen ympäristökeskukselle SYKElle on tänään myönnetty Avoimuuden edistäjät -palkinto. Kansallinen palkinto jaettiin nyt ensimmäistä kertaa ja sillä halutaan nostaa esiin tahoja, jotka työllään mahdollistavat avointen tieteellisten käytänteiden toteutumista Suomessa ja jotka ovat olleet esimerkkinä ja tukena muille. Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) myöntämän palkinnon vastaanotti SYKEn tutkimusjohtaja Eeva Primmer aktiivisesti avoimuutta edistäneiden sykeläisten kanssa TSV:n tilaisuudessa Helsingissä.
SYKEn palkinnon vastaanottivat Eeva Primmer (tutkimusjohtaja), Saku Anttila (kehittämispäällikkö), Kaisu Harju, (ryhmäpäällikkö), Yki Laine (ryhmäpäällikkö), Riikka Paloniemi (ryhmäpäällikkö), Eija Putkuri (viestintäasiantuntija) sekä Yrjö Sucksdorff (johtaja, eläkkeellä). Kuva: Jari Loisa, TSV

”Olemme todella iloisia siitä, että työmme avoimuuden edistäjänä saa tunnustusta. SYKE oli yksi ensimmäisistä valtion organisaatioista, joka alkoi jo vuonna 2008 jakaa ympäristön tilaa kuvaavien aineistojaan avoimena. Tänä päivänä koko organisaatiomme on sitoutunut noudattamaan avoimen tiedon ja tieteen periaatteita ja ne on nostettu strategisen toiminnan ytimeen”, Eeva Primmer kertoo.

Avoimuus lisää tutkimuksen tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta

”Tarjoamaamme avointa tietoa käytetään laajasti eri julkisen päätöksenteon tukena, tutkimuksessa sekä yksityisessä liiketoiminnassa. Tässä ajassa luotettavan tiedon merkitys on korostunut ja siksi avoin tiedon saanti on tullut entistäkin tärkeämmäksi. Kehitämmekin toimintaamme jatkuvasti yhdessä eri toimijoiden kanssa, jotta tutkimuksemme ja aineistomme olisivat myös helposti löydettävissä ja käyttäjiä hyvin palvelevassa muodossa vauhdittamassa kestävää kehitystä”, Primmer sanoo.

”Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisäksi avoimuus parantaa myös SYKEn oman tutkimuksen laatua ja lisää tutkijayhteistyössä ja tiedon rajapinnoilla tapahtuvaa keksimistä”, Primmer jatkaa.

SYKE on osallistunut aktiivisena toimijana avoimuuteen pyrkivien käytäntöjen ja standardien käyttöönottoon ja kehittämiseen muun muassa EU:n INSPIRE-direktiivin toimeenpanossa. SYKEn ja muiden tiedon julkaisualustojen yhteentoimivuutta kehitetään yleisten standardien mukaisesti yhdessä eri kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

SYKE on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jossa työskentelee 570 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa. SYKE tarjoaa julkiseen ja yksityiseen päätöksentekoon olennaista tietoa ja ymmärrystä sekä ratkaisumalleja kestävän kehityksen saavuttamiseksi.

Lähde: SYKE