p

Kunnilla tärkeä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa

Euroopan alueiden komitea hyväksyi täysistunnossaan 8. lokakuuta Espoon kaupunginvaltuuston jäsenen Sirpa Hertellin (EPP/vihr) laatiman lausunnon, jossa tarkastellaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista alue- ja paikallistasolla.


Hertellin lausunnossa käsitellään erityisesti kiertotaloutta, luonnon monimuotoisuutta, ilmastotoimia sekä puhdasta ja kohtuuhintaista energiaa. Esittelijä korostaa, että kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat Euroopalle mahdollisuuden perusteelliseen taloudelliseen, ekologiseen sekä yhteiskunnalliseen muutokseen.

"Euroopan komission uudeksi puheenjohtajaksi valitun Ursula von der Leyenin Green Deal -suunnitelma sisältää noin 20 erilaista poliittista ehdotusta, jotka ulottuvat kestävän Euroopan investointisuunnitelman luomisesta hiilen verotuksen ja hiilibudjetin käyttöönottoon ja Euroopan investointipankin osittaiseen muuttamiseen ilmastopankiksi. Ilmastoneutraalisuuden saavuttaminen ei ole vain teknisesti ja taloudellisesti mahdollista, vaan myös poliittisesti palkitsevaa. Tähän muutokseen tarvitaan mukaan Euroopan alueet ja kaupungit", Hertell korostaa.

Lausunnossa painotetaan, että paikallistason vastuulla on noin 65 prosenttia kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta. Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseksi on oleellista asettaa paikallisia tavoitteita, paikallisia täytäntöönpanotoimia sekä indikaattoreita edistyksen mittaamiseksi ja seuraamiseksi –  ja saatava kansalaiset mukaan.

"Kansalaislähtöisillä ja paikallisilla toimilla on merkittävä rooli muutoksessa. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi erilaiset hajautetun energian projektit, kierrätys- ja uudelleenkäyttöjärjestelmät sekä yhteiskäytössä olevien resurssien lisääminen. Monet eurooppalaiset kaupungit ja alueet ovat kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Niin myös kotikaupunkini Espoo, joka on Kestävä Espoo -kehitysohjelman kautta tehnyt yhteistyötä eri kumppanien kanssa tavoitteena hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä", Hertell kertoo.

Alueiden komitea on pitkään vaatinut kaupungeille ja alueille virallista roolia kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa. Hertellin lausunnossa perätään kokonaisvaltaista ilmastonmuutospolitiikkaa, jossa sovelletaan järjestelmällistä lähestymistapaa ja EU:n investointeja päästöjen vähentämiseksi tehokkaasti.

"Tarvitaan myös tarkoituksenmukaisia markkinamekanismeja, joilla houkutellaan ilmastonmuutosinvestointeja sekä vahvoja markkinapohjaisia kannustamia hiilinielujen kehittämiseksi", Hertell lisää.

Lähde: Euroopan alueiden komitea