p

SYKE Policy Brief: Raaka-aineiden käytön vähentämiselle on asetettava määrälliset tavoitteet


Kiertotalous mahdollistaa luonnonvarojen kulutuksen merkittävän vähentämisen. Kiertotalouden edistämiseksi neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentämiselle tulee asettaa kunnianhimoiset määrälliset tavoitteet, todetaan tänään julkaistussa SYKE Policy Briefissä. Kiertotalouteen siirtymiseksi tarvitaan esimerkiksi taloudellisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia. Ne kannattaa kohdistaa etenkin toimialoille, jotka kuluttavat runsaasti luonnonvaroja, kuten rakentamiseen, prosessiteollisuuteen ja ruokaketjuun. Tuoretta päättäjille ja asiantuntijoille tarkoitettua koostetta jaetaan European Days for Sustainable Circular Economy -konferenssissa Helsingissä 30.9.-1.10.2019.

"Suomalaiset kuluttavat väestön määrään suhteutettuna jopa kymmenen kertaa enemmän raaka-aineita kuin kestävä taso sallisi", kertoo erikoistutkija Annukka Berg Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Kestävän kiertotalouden strategisesta ohjelmasta. Raaka-aineita kulutettiin Suomessa henkeä kohden 29 tonnia vuonna 2015, kun kestäväksi tasoksi on arvioitu 3-8 tonnia.

Kiertotalous mahdollistaa luonnonvarojen kulutuksen merkittävän vähentämisen. "Nykyinen poliittinen ohjausjärjestelmä kuitenkin ylläpitää runsasta raaka-aineiden käyttöä. Järjestelmää tulee kehittää kokonaisvaltaisesti kiertotalouden tarpeisiin", sanoo erikoistutkija Petrus Kautto SYKEstä. "Lainsäädännöllä voitaisiin edistää esimerkiksi kulutustavaroiden ja elektroniikkalaitteiden pidempiä takuuaikoja sekä korjattavuutta ja päivitettävyyttä. Tulee myös selvittää, millä toimialoilla voitaisiin edellyttää kierrätysraaka-aineiden käyttöä nykyistä enemmän."

Kiertotalouden tulee perustua tutkittuun tietoon

Eurooppalaisen kiertotalouspolitiikan kehittäminen on tienhaarassa, sillä tulevana perjantaina EU:n ympäristöneuvosto käsittelee EU:n kiertotalouspäätelmiä. Päätelmät antavat suuntaa sille, miten uusi komissio edistää kiertotaloutta tulevien viiden vuoden aikana. Suomi on valokeilassa paitsi EU:n puheenjohtajana myös kiertotalouden edelläkävijänä. Suomi laati ensimmäisenä maailmassa kansallisen kiertotalouden tiekartan vuonna 2016. Tiekartta päivitettiin tänä vuonna. Suomen uudessa hallitusohjelmassa on paljon kiertotaloutta edistäviä toimia.

"SYKEn Policy Brief antaa tutkimustietoon perustuvia suosituksia esimerkiksi hallitusohjelmassa mainitun poikkihallinnollisen kiertotalouden edistämisohjelman laadintaan", kertoo erikoistutkija, vs. johtaja Sari Kauppi SYKEn Kestävän kiertotalouden strategisesta ohjelmasta.

SYKE linjaa, että kaikille keskeisille toimialoille tulee laatia kokonaisvaltaiset kiertotalouden toimenpidesuunnitelmat. Näitä toimialoja ovat runsaasti luonnonvaroja kuluttavat toimialat kuten rakentaminen, prosessiteollisuus ja ruokaketju sekä harvinaisia raaka-aineita käyttävät teollisuudenalat, kuten elektroniikka- ja sähkö- ja akkuteollisuus.

Suomi voisi ottaa oppia Alankomaista, jossa tavoitellaan neitseellisten raaka-aineiden, kuten mineraalien, metallien ja fossiilisten polttoaineiden, käytön puolittamista vuoteen 2030 mennessä.

Kiertotalouteen siirtyminen vaatii yhä myös merkittäviä tutkimus- ja kehitysinvestointeja. Lisää tietoa ja tutkimusta tarvitaan muun muassa materiaalivirroista ja -varannoista, kiertotalouden ekologisista, taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista sekä luonnonvarojen käyttöä vähentävästä tuote- ja palvelusuunnittelusta.

SYKE Policy Brief: Kiertotalous mahdollistaa luonnonvarojen kulutuksen merkittävän vähentämisen

Lähde: SYKE