p

Muuttuva ilmasto vaikuttaa jokien tulviin Euroopassa

Kansainvälinen tutkimusprojekti on osoittanut ensimmäistä kertaa todella laajassa mittakaavassa ja vankkaan havaintoaineistoihin perustuen, että ilmastonmuutoksella on selvä vaikutus tulvien suuruuteen Euroopassa. Tulokset on julkaistu arvostetussa Nature-tiedejulkaisussa. Suomesta tutkimukseen ja artikkelin kirjoittamiseen osallistui Suomen ympäristökeskuksen ryhmäpäällikkö Jarkko Koskela.
Rein joki tulvii. Kuva: Pixabay

Tulvivat joet aiheuttavat suuria vahinkoja: maailmanlaajuisesti vuotuisten tulvavahinkojen arvioidaan olevan nykyisin yli 100 miljardia dollaria. Missä määrin ilmastomuutos vaikuttaa tulvien suuruuteen, ei ole toistaiseksi ollut selvää. Maailmanlaajuisesti yhdenmukaisia suuntauksia havaintoaineistoissa ei ole vaikuttanut olevan olemassa.

Professori Günter Blöschl Wienin teknillisestä yliopistosta johti suurta kansainvälistä tutkimusta, johon osallistui yhteensä 35 eurooppalaista tutkimusryhmää. Tutkimuksessa osoitetaan, että viime vuosikymmeninä Euroopassa havaitut tulvien suuruuden muutokset linkittyvät selvästi ilmastonmuutokseen. Ilmastonmuutoksella ei kuitenkaan ole samoja vaikutuksia kaikkialla.

Luoteis-Euroopassa tulvat ovat aiempaa suurempia, Etelä- ja Itä-Euroopassa ne ovat pienentyneet

Euroopan eri alueilla paljastui erilaisia trendejä: Keski- ja Luoteis-Euroopassa, Islannin ja Itävallan välillä, tulvat ovat aiempaa suurempia, koska sateet lisääntyvät ja maaperässä on enemmän vettä.

Toisaalta Etelä-Euroopassa tulvatasot ovat laskeneet, koska ilmastomuutos johtaa väheneviin sateisiin ja korkeammat lämpötilat lisäävät veden haihtumista. Näillä alueilla pienten jokien tulvat saattavat kuitenkin olla suurempia ja johtuvat useammin toistuvista ukkosmyrskyistä ja maankäytön muutoksista. Myös Itä-Euroopan mannermaisemmassa ilmastossa tulvat ovat aiempaa pienempiä, koska kohonneiden lämpötilojen takia talvet ovat aiempaa vähälumisempia.

"Suomen osalta muutoksia havaittiin eteläisessä Suomessa. Siellä vuoden suurin tulva on nykyisin aiempaa pienempi", Jarkko Koskela kertoo.

Ilmastonmuutos on ratkaiseva tekijä

Tutkimuksessa arvioitiin 3738 hydrologisen havaintoaseman tietoja kaikkialta Euroopasta vuosina 1960-2010. "Aiemman tutkimuksen perusteella oli jo tiedossa, että ilmastonmuutoksella on vaikutus tulvien ajankohtaan", sanoo Jarkko Koskela. "Mutta tässä tutkimuksessa selvitettiin, näkyykö myös tulvien suuruudessa muutoksia. Tulosten perusteella ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät havaintoaineistossa selvästi."

"Havaitut muutokset ovat linjassa ilmastomuutoksen ennustettujen vaikutusten kanssa", Günter Blöschl sanoo. "Tämä osoittaa, että olemme jo keskellä ilmastonmuutosta."

Tieteellinen artikkeli: Changing climate both increases and decreases European river floods Nature 28.8.2019

Lähde: SYKE