p

Kaikkien aikojen merkittävin Pohjoisen jäämeren tutkimushanke käynnistyy

Historian laajin Pohjoisen jäämeren tutkimus käynnistyi toden teolla perjantaina 20.9, kun tutkimusalus Polarstern lähti matkaan Tromssasta. Aluksen kyydissä on kansainvälinen tutkijaryhmä, joka viettää vuoden ajelehtien jäiden mukana ja kerää tietoa ilmakehästä, merijäästä ja merestä. Myös Ilmatieteen laitos osallistuu tutkimukseen.
Saksalainen tutkimuslaiva Polarstern. Kuva: Brigitte Ebbe / flickr (CC BY-NC-SA 2.0)Arktinen alue lämpenee nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Alueelta ei kuitenkaan ole saatavilla yhtä tarkkaa tietoa kuin asutuilta alueilta. MOSAiC-hankkeen tavoitteena on korjata puute ja kerätä tietoa alueen ilmakehästä, merijäästä, valtamerestä, ekosysteemeistä ja biogeokemiasta.

"Kampanjassa kerätään merellisen Arktiksen ilmastojärjestelmästä enemmän tietoa kuin koskaan aikaisemmin. Selvitämme, miten järjestelmän eri osat, kuten ilmakehä, lumi, merijää ja meri vuorovaikuttavat keskenään ja miten ne ovat muuttumassa", kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Timo Vihma.

Saksalainen tutkimuslaiva Polarstern toimii kansainvälisen tutkijaryhmän tukikohtana yhtäjaksoisesti marraskuusta 2019 lokakuuhun 2020. Alus ankkuroidaan merijääkenttään Laptevinmerellä. Sieltä sen otaksutaan ajelehtivan jäiden mukana kohti pohjoista ja lopulta Grönlannin ja Huippuvuorten väliseen Framinsalmeen.

Tutkijat keräävät tietoa eri menetelmillä

Mukana hankkeessa on useita Ilmatieteen laitoksen tutkijoita. Osa kuuluu retkikuntaan, osa osallistuu tutkimukseen toimittamalla mittalaitteita, jotka ulkomaiset kollegat asentavat merijäälle. Niitä ovat mm. jäätutkija Bin Chengin automaattiset poijut, jotka mittaavat merijään ja lumen paksuutta sekä lämpötilaprofiilia vuoden ympäri.

Ilmatieteen laitoksen tutkijoiden osallistuminen Polarsternillä tehtäviin mittauksiin on mahdollista, koska erikoistutkija Roberta Pirazzini sai EU:lta huomattavan rahoituksen auringonsäteilyn, lumen ja jään tutkimuksiin MOSAiC-kampanjassa. Merijäätä tutkiva tutkimusprofessori Jari Haapala on retkikunnassa tammikuuhun 2020 saakka. Tutkijat Teijo Arponen ja Henna-Reetta Hannula puolestaan tekevät lumen, jään ja auringonsäteilyn mittauksia retkikunnassa syksyllä 2020.

MOSAiC-hankkeen yksi komponentti on tutkimuslentokokeilla Huippuvuorilta ja Grönlannista käsin tehtävät mittaukset, joihin Timo Vihma osallistuu kevätalvella 2020. Lennoilla tutkitaan mm. lämpimien ja kosteiden ilmamassojen kulkeutumista merijään ylle, ja niiden vaikutusta merijäähän ja säätilaan.

Kenttämatka on kansainvälinen yhteistyöponnistus

MOSAiC-kenttähanke on monella tapaa historiallinen. "Ensimmäistä kertaa pääsemme tutkimaan keskistä Arktista talvella. Samoin ensimmäistä kertaa saamme alueelta tietoa, joka auttaa kuvaamaan sitä oikein ilmastomalleissa", kertoo MOSAiC-hankkeen päällikkö Marcus Rex Afred Wegener -instituutista. "Arktinen alue on ilmaston lämpenemisen keskuksessa, ja se on jo käynyt läpi dramaattisia muutoksia. Alueen olosuhteet vaikuttavat myös Pohjois-Amerikan, Euroopan ja Aasian säähän. Äärimmäiset sääolosuhteet Euroopassa, kuten hyvin kylmät ilmat talvella tai lämpöaallot kesällä, ovat yhteydessä arktisen alueen muutoksiin. Ilmastomalliemme epävarmuustekijät ovat kuitenkin suurimpia juuri arktisella alueella. Toistaiseksi ei ole luotettavia ennusteita siitä, kuinka arktinen ilmasto kehittyy edelleen tai mitä se tarkoittaa säällemme. Missiomme on parantaa ennusteiden luotettavuutta."

Alfred Wegener -instituutin johtama MOSAiC-retkikunta työskentelee haastavissa olosuhteissa. Neljä jäänmurtajaa, helikoptereita ja lentokoneita toimittaa retkikunnalle ruokaa ja muita tarvikkeita. Operaatioon osallistuu yhteensä 600 kansainvälistä osallistujaa, joista puolet on tutkijoita.

Vuoden aikana aluksella on noin 300 tutkijaa 17 maasta: Suomesta, Belgiasta, Kanadasta, Kiinasta, Tanskasta, Ranskasta, Saksasta, Iso-Britanniasta, Japanista, Alankomaista, Norjasta, Puolasta, Venäjältä, Espanjasta, Ruotsista, Sveitsistä ja Yhdysvalloista. Itävallan ja Etelä-Korean tutkijat osallistuvat hankkeeseen maalta käsin. Retkikunnan budjetti on noin 140 miljoonaa euroa.

Lähde: Ilmatieteen laitos