Maailma on tänään kuluttanut loppuun uusiutuvat luonnonvarat tältä vuodelta

Maailman ylikulutuspäivä on tänään 29. heinäkuuta. Ylikulutuksemme uhkaa muun muassa heikentää ekosysteemien kykyä tuottaa puhdasta vettä ja ruokaa.
Kuva: Pixabay
Maailman ylikulutuspäivä on laskennallisesti se päivä, jolloin kulutuksemme ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisista polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä yhden vuoden aikana. Tarvitsisimme 1,75 maapalloa, jotta koko maailman ihmisten yhteenlaskettu nykyinen kulutus voitaisiin kattaa. Vaikka viime vuosina ylikulutuspäivä aikaistuminen on hidastunut, ylikulutuksen hetki koitti tänä ja viime vuonna historiallisen aikaisin jo heinäkuussa.

"On erittäin huolestuttavaa, että ylikulutuksemme taso on näin korkea. Elämme reippaasti yli sen, mitä maapallo kestää. Kulutuksemme suunta pitää kiireesti kääntää kohti yhden maapallon rajoja. Tarvitsemme nopeita ja perinpohjaisia muutoksia, miten ohjaamme luonnonvarojen kulutusta", sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Ylikulutuspäivä perustuu Global Footprint Networkin tekemään laskelmaan tuoreimpien YK:n tilastotietojen perusteella.

Suurimmat syyt ylikulutukseemme ovat energiankäyttö rakennuksissa, liikenteessä ja teollisuudessa sekä maankäytön muutokset, erityisesti metsän raivaaminen laidunmaiksi ja rehutuotantoon. Hallitustenvälinen luontopaneeli IPBES totesi toukokuussa raportissaan (pdf), että ihmisten toiminta on merkittävästi muuttanut 75 prosenttia maapallon pinta-alasta. Tämä on tärkein syy ekosysteemien heikkenemiseen ja satojen tuhansien lajien uhanalaistumiseen. IPBESin mukaan sukupuutto uhkaa jopa miljoonaa eläin- ja kasvilajia. Esimerkiksi ekosysteemien kyky tuottaa puhdasta vettä ja ruokaa, tarjota puskureita ilmastonmuutoksen vaikutuksia vastaan sekä säännellä tautien aiheuttajia ovat vaarassa. Taustalla on luonnonvarojen ylikulutus.

Suomalaiset käyttävät luonnonvaroja merkittävästi maailman keskiarvoa enemmän. Suomalaiset käyttivät laskennallisen osuutensa maapallon luonnonvaroista tänä vuonna jo 5. huhtikuuta eli neljä kuukautta keskimääräistä aiemmin. Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvitsisimme 3,8 maapalloa kattamaan tämä kulutus.

Ratkaisut ylikulutuksemme vähentämiseen ovat olemassa. Meidän pitää torjua ilmastokriisi, vähentää liikenteen ja asumisen päästöjä sekä korvata liha ruokavalioistamme pääosin kasvipohjaisella ruoalla. Toistaiseksi toimet ovat olleet liian vaatimattomia.

"Meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin vähentää ylikulutusta, sillä ihmisten hyvinvointi on täysin riippuvaista luonnosta ja sen tarjoamista palveluista, kuten vedestä, ruoasta, rakennusmateriaaleista ja vaatekuiduista. Uuden hallituksen on välttämätöntä toteuttaa muun muassa kestävän kehityksen verouudistus, poistaa haitallisia tukia sekä ohjata energiankäyttöä siten, että nämä kaikki merkittävästi pienentävät suomalaista luonnonvarojen kulutusta", Rohweder vetoaa.
HUOM. Eri vuosina uutisoidut ylikulutuspäivät eivät ole vertailukelpoisia keskenään, sillä Global Footprint Network laskee päivämäärät aina viimeisimmän saatavilla olevan YK:n tilastotiedon perusteella. Keskenään vertailukelpoiset maailman ylikulutuspäivät ovat katsottavissa täältä.

Lähde: WWF Suomi