p

Ympäristö otettava huomioon kaikissa hallitusneuvotteluiden päätöksissä — ilmasto ja luonto eivät voi enää odottaa

On tärkeää, että hallitusohjelmassa sitoudutaan 1,5 asteen ilmastotavoitteen toteuttamiseen sekä kotimaassa että kansainvälisissä neuvotteluissa.


Luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi hallitusneuvottelujen merkittävin teko on lisätä luonnonsuojelun rahoitusta. Luonnonsuojeluun voidaan siirtää rahaa esimerkiksi haitallisista tuista. Ympäristöhallinto täytyy myös koota omaan keskusvirastoonsa ja varmistaa Metsähallituksen luonnonsuojelurahoituksen riittävyys.

”Metsien, soiden, kosteikkojen ja uhanalaisten lajien suojelun hyväksi tehtävän työn edellyttämä rahoitus on asiantuntijoiden mukaan vähintään 100 miljoonaa euroa vuodessa. Löytyykö tästä vihdoin yksimielisyys?”, kysyy Luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Ympäristön kannalta hallitusneuvotteluja helpottaa se, että niissä ovat mukana ne kolme puoluetta, jotka sijoittuivat Luonnonsuojeluliiton ympäristövertailussa kolmen kärkeen. Liitto toivookin, että vihreiden, vasemmistoliiton ja Sdp:n kunnianhimo tarttuu neuvottelujen muihinkin puolueisiin.

Ilmastotyössä olennaista on alkaa kasvattaa metsien hiilinieluja nyt, eikä kymmenen vuoden päästä. Samoin pitkään esillä ollut haitallisten energiatukien karsiminen on aloitettava heti. Hallitusohjelmaan tarvitaan selkeä päätös kiireellisestä turpeesta luopumisesta.

Ilmastonmuutoksen torjumisen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen hidastamisen tarpeesta on viime kuukausina kuultu sekä kotimaisia että kansainvälisiä painavia tieteellisiä puheenvuoroja. Niiden yhteinen viesti on se, että aikaa ei ole hukattavaksi. Politiikka, joka ottaa aina huomioon nämä kaksi uhkaa, on kestävää, tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa.

Hallitusneuvotteluissa onkin nyt varmistettava, etteivät seuraavat sukupolvet saa ratkaistavakseen sellaista peruuttamatonta ekologista velkaa, jonka aiemmat sukupolvet ovat aiheuttaneet pilaamalla ympäristön ja ilmaston.

Lähde: Suomen luonnonsuojeluliitto
Kuva: Pixabay