p

Suomalaisten millenniaalien luottamuspula päättäjiä kohtaan syventynyt – myös huoli ilmastonmuutoksesta on suuri

Millenniaalien luottamus yritysten ja päättäjien kykyyn vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan on entisestään laskenut. Deloitten vuosittaisessa globaalissa tutkimuksessa suomalaisten millenniaalien suurimmaksi huolenaiheeksi nousi ilmastonmuutos ja ympäristön tila. Näistä ollaan Suomessa huomattavasti enemmän huolissaan kuin muissa maissa keskimäärin.
Kuva: Deloitte

Millenniaalit, eli vuosien 1983-1994 välillä syntyneet, kyseenalaistavat aiempaa enemmän päättäjien luotettavuutta ja mahdollisuuksia aikaansaada positiivisia vaikutuksia ympäröivään maailmaan. Vain 5 % suomalaisista millenniaaleista kokee, että bisnesjohtajat ovat luotettava tiedonlähde ja joka viidennen mielestä heillä on positiivinen vaikutus yhteiskuntaan. Lisäksi jopa 87 % näkee yritysten keskittyvän ainoastaan omiin tavoitteisiinsa ottamatta huomioon yhteiskuntaa laajemmin. Epäluuloisuus yrityksiä ja päättäjiä kohtaan on viime vuoteen verrattuna selvässä kasvussa.

”Millenniaalit tarvitsevat luotettavaa tietoa, läpinäkyvyyttä sekä turvallisuuden tunnetta ja hakevat sitä eri keinoin. Kaiken vaikeasti hahmotettavan muutoksen keskellä johtajien tehtävä on luoda suuntaa ja jatkuvuutta”, toteaa Deloitten toimitusjohtaja Tomi Pitkänen. Tämän vuoden tutkimustulokset osoittavat, että yrityspäättäjät onnistuvat luottamuksen rakentamisessa ja turvallisuuden tunteen luomisessa aiempaa huonommin. ”Toki aina löytyy myös positiivisia poikkeuksia, kuten esimerkiksi ilmastonmuutosta vastaan kehitettävät ratkaisut ja palvelut, joilla rakennetaan toivoa ja luottamusta tulevaan. Epävarmuuden vähentämiseksi yritysten tulisi ottaa enemmän ja selkeämmin kantaa millenniaaleja huolestuttaviin asioihin. Negatiivisuuden kierteen vahvistamista tulisi välttää”, Pitkänen jatkaa.

Myös Suomen poliittinen ja taloudellinen tilanne mietityttää millenniaaleja. Vain noin joka kymmenes uskoo taloudellisen ja poliittisen tilanteen Suomessa paranevan seuraavan 12 kuukauden aikana. Vielä viime vuonna taloudellisen tilanteen paranemiseen uskoi yli puolet. Huolestuneisuus tuloeroista ja varallisuuden jakautumista kohtaan on selkeästi kasvanut viime vuodesta – jo lähes kolmannes suomalaisista millenniaaleista on tästä huolissaan.

Ilmastonmuutos ja ympäristön tila suurimmat suomalaisten millenniaalien huolenaiheet

Suomalaisista millenniaaleista yli puolet (56 %) kokee huolta ilmastonmuutoksesta ja ympäristön tilasta. Suomessa huoli ilmastonmuutoksen vaikutuksista on tutkimuksen mukaan selvästi suurempi kuin muualla maailmassa. Globaalisti ilmastonmuutoksesta ja ympäristöasioista kertoo olevansa huolissaan 29 % ja muissa Pohjoismaissa keskimäärin 46 % vastaajista. Millenniaalien mielestä yritysten pitäisi pyrkiä vaikuttamaan ympäristö- ja ilmastoasioihin yhä tehokkaammin.

”Suomalaisten vastaajien keskuudessa ilmastonmuutos ja ympäristön tila nousivat ylivoimaisesti tärkeimmiksi henkilökohtaisiksi huolenaiheiksi millenniaalien keskuudessa – nousua vuoteen 2018 verrattuna oli jopa 20 prosenttiyksikköä. Tähän vaikuttaa varmasti mediassa näkyvästi esillä ollut IPCC:n ilmastoraportti sekä eduskuntavaalien alla käyty ilmastokeskustelu”, toteaa Deloitten kestävän liiketoiminnan asiantuntija Marika Määttä.

Tutkimuksen mukaan millenniaalit ovat valmiita tukemaan positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavia yrityksiä: 48 % suomalaisista vastaajista oli jo tehnyt kulutuspäätöksiä positiiviseksi kokemansa vaikutuksen pohjalta. Vastaajat olivat myös yhtä valmiita lopettamaan negatiivisesti ympäristöön tai yhteiskuntaan vaikuttavien yritysten tuotteiden ja palveluiden ostamisen – näin kertoo tehneensä 45 % vastaajista.

”Päättäjiltä ja yrityksiltä odotetaan nyt entistä vaikuttavampia ja kunnianhimoisia ilmastonmuutoksen vastaisia toimia. Millenniaalit ovat valmiita suosimaan ostopäätöksissään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta kestävästi toimivia yrityksiä”, kiteyttää Määttä.

Löydökset pohjautuvat Deloitten toteuttamaan tutkimukseen, johon vastasi 13 416 milleniaalia 42 maasta, joista 200 millenniaalia Suomesta. Kaikki vastaajat Suomessa kuuluivat milleniaalisukupolveen (syntynyt välillä tammikuu 1983 – joulukuu 1994), suurimmalla osalla oli loppututkinto ja he olivat haastatteluhetkellä kokopäiväisessä tai osa-aikaisessa työsuhteessa. Lisäksi osa vastaajista toimi yksityisenä ammatinharjoittajana, opiskeli tai oli työttömänä. Työssäkäyvät vastaajat työskentelivät sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa.

Lähde: Deloitte