p

Suomalaiset ovat kuluttaneet osansa maapallon luonnonvaroista tänään

Suomalaisten ylikulutuspäivä on tänään perjantaina 5. huhtikuuta. Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvitsisimme 3,8 maapalloa.
Kuva: Hemmo / Pixabay

Suomalaiset ovat kuluttaneet laskennallisesti osansa maapallon luonnonvaroista tänään perjantaina 5. huhtikuuta. Maailmanlaajuinen ylikulutuspäivä on osunut viime vuosina elokuulle, joten suomalaiset saavuttavat päivän neljä kuukautta aiemmin. Ylikulutuspäivänä luonnonvarojen kulutus ylittää laskennallisesti maapallon biokapasiteetin eli kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisista polttoaineista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä.

"Nykyinen ylikulutuksemme on luonnon kannalta täysin kestämätöntä, sillä suomalaiset elävät koko loppuvuoden velaksi luonnolta. Suomalaisen ylikulutuksen vaikutukset näkyvät erityisesti kehittyvissä maissa, joissa luonnon monimuotoisuus köyhtyy hälyttävää tahtia. Tarvitsemme päättäjiltä nyt selkärankaa tehdä pikaisia päätöksiä, jotta ylikulutuksemme saadaan laskettua kestävälle tasolle", sanoo WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder.

Jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuten suomalaiset, tarvitsisimme 3,8 maapalloa kattamaan tämä luonnonvarojen kulutus. Suurimmat syyt suomalaisten ylikulutukseen ovat energiantuotanto, liikenne ja ruuantuotanto.

"Kestävän kehityksen puheista huolimatta ylikulutusta ei ole pystytty vähentämään 2000-luvun aikana. Luonnonvarojen ylikulutus on yhteiskuntamme perimmäinen kestävyysvaje. Poliitikkojen pitäisi ratkaista tämä kestävyysvaje aikailematta ja puuttua ympäristölle haitalliseen toimintaan. Esimerkiksi pelkästään tänä vuonna Suomen budjetissa on ympäristölle haitallisia tukia 3,5 miljardia euroa", sanoo WWF:n ohjelmapäällikkö Jussi Nikula.

Ruuantuotanto on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti yksi suurimmista yksittäisistä kasvihuonekaasujen aiheuttajista ja suurimpia syitä maailman villieläinten määrän romahtamiseen.

"Ruuan suurimmat ilmastovaikutukset syntyvät eläinperäisen ruuan tuotannosta. Jotta maapallon keskilämpötilan nousu voidaan rajata 1,5 asteeseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäyttää, ruokavaliomme on muututtava pääosin kasvisperäiseksi", Nikula huomauttaa.

Viime vuonna Suomen ylikulutuspäivä oli tarkennetun laskelman mukaan 13.4. eli tänä vuonna laskennallinen päivä saavutettiin viikkoa aiemmin. Global Footprint Network laskee suomalaisten ylikulutuspäivät joka vuosi uusiksi tuoreimpien YK:n tilastotietojen perusteella. Ylikulutus on ollut viimeisen seitsemän tilastoidun vuoden aikana ja 2000-luvun alussa 3,5­–3,8 maapallon tasolla. Vuosina 2005–2008 suomalaisten ylikulutus ylitti neljän maapallon tason. Ylikulutuksen vaihtelu selittyy pääasiassa ruuantuotannon ja -kulutuksen sekä energiantuotannon ja liikenteen hiilidioksidipäästöjen vaihtelulla.

Lähde: WWF Suomi