p

Kansallinen IPCC-työryhmä asetettu uudelle nelivuotiskaudelle

Ympäristöministeriö on asettanut kansallisen IPCC-työryhmän ajalle 1.1.2019-31.12.2022. IPCC-työryhmä valmistelee ja tukee Suomen osallistumista hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin, IPCC:n, toimintaan.
Kuva: Pixabay
Ryhmä mm. kokoaa kommentit IPCC:n arviointiraportteihin ja viestii IPCC:n työn tuloksista. Lisäksi ryhmän jäsenet toimivat yhdyshenkilöinä edustamaansa ministeriöön, yliopistoon tai asiantuntija- ja tutkimuslaitokseen. Ryhmän puheenjohtajana toimii Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC kokoaa ja analysoi tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksesta sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta päätöksenteon tueksi. Koottu tieto julkaistaan laajoina arviointiraportteina, joiden laadintaan osallistuu satoja tutkijoita eri puolilta maailmaa. IPCC laatii myös tiettyihin teemoihin keskittyviä erikoisraportteja sekä menetelmäohjeita kasvihuonekaasupäästöjen raportoinnin tueksi.

Vuoden 2019 aikana IPCC julkaisee kaksi erikoisraporttia. Climate Change and Land -raportti käsittelee ilmastonmuutoksen vuorovaikutuksia muun muassa kestävän maankäytön, aavikoitumisen ja maaekosysteemien kasvihuonekaasujen taseiden kanssa. Merenpinnan nousua ja muita muutoksia merissä sekä ilmastonmuutoksen kytkentöjä jäätiköihin, merijäähän ja lumipeitteeseen arvioidaan raportissa Ocean and Cryosphere in a Changing Climate. Molemmissa erikoisraporteissa arvioidaan myös ilmastonmuutoksen yhteiskunnallisia vaikutuksia ja mahdollisia riskejä muun muassa ruokaturvalle ja elinkeinoille. Lisäksi valmistuu kasvihuonekaasujen inventaarioiden menetelmien päivitysraportti Refinement 2019.

IPCC valmistelee myös jo kuudetta arviointiraporttiaan (AR6), jonka osaraportit valmistuvat 2021-2022.

Suomen IPCC-työryhmä on toiminut vuodesta 1993 alkaen. Edellisen ryhmän toimikausi oli 2015-2018.
Lähde: Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.