p

Kansainvälinen Kigalin sopimus tuli voimaan - vähentää osaltaan kasvihuonekaasupäästöjä

Ruandan Kigalissa päästiin runsaat kaksi vuotta sitten YK:n johdolla sopimukseen HFC-yhdisteiden tuotannon ja käytön vähentämisestä. HFC-yhdisteet, eli fluorihiilivedyt, ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. Sopimus tuli voimaan tämän vuoden alussa. Sopimuksen mukaan HFC-yhdisteiden tuotantoa ja käyttöä vähennetään alle kuudennekseen seuraavan 30 vuoden aikana. Tämä vähentäisi ilmaston lämpenemistä 0,4 asteella vuosisadan loppuun mennessä.
Kigalin sopimuksella vähennetään HFC-yhdisteiden käyttöä. Ne ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja, joita käytetään muun muassa kylmälaitteissa. Kuva: Pixabay

Kigalin sopimus ei ole erillinen sopimus vaan laaja muutos vuonna 1987 hyväksyttyyn Montrealin pöytäkirjaan, jolla on saatu lähes loppumaan sadan otsonikerrosta ohentavan aineen tuotanto ja käyttö. Tämän ansiosta otsonikerros on alkanut palautua. Otsonikerros suojaa elämää maapallolla liian voimakkaalta auringon ultraviolettisäteilyltä, joka aiheuttaa muun muassa ihosyöpää, ja vahingoittaa kasvillisuutta.

"Kigalin sopimuksen voimaansaattamiseksi tarvittiin vähintään 20 maan ratifiointi. Se tulikin nopeasti täyteen. Suomi oli ensimmäisten joukossa. Nyt jo 65 maata on ratifioinut sen", kertoo ylitarkastaja Tapio Reinikainen SYKEstä. Muilta osin Montrealin pöytäkirja on jo universaalisti ratifioitu, sen on ratifioinut 197 maata. "Montrealin pöytäkirja on malliesimerkki kansainvälisen ympäristöyhteistyön voimasta aikana, jolloin maailman maiden yhteistyötä kyseenalaistetaan monelta taholta", kuvaa Reinikainen.

Muutos Montrealin pöytäkirjaan oli tarpeen, koska Montrealin pöytäkirjan seurauksena otsonikerrosta tuhoavia aineita, kuten freoneita, on korvattu HFC-yhdisteillä. HFC-yhdisteet ovat kuitenkin osoittautuneet erittäin voimakkaiksi kasvihuonekaasuiksi. Niitä käytetään esimerkiksi kylmälaitteissa, lämpöpumpuissa ja rakennusten ilmastointilaitteissa, maailmanlaajuisesti yli miljardissa laitteessa. HFC-yhdisteille on kuitenkin jo olemassa korvaavia vaihtoehtoja.

Toimeenpano aloitetaan Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella

Euroopan unionissa HFC-päästöt ovat alentuneet jo ennen Kigalin sopimuksen toimeenpanon aloittamista. "Tämä johtuu osin vuonna 2015 voimaan tulleesta EU:n F-kaasuasetuksesta ja osin siitä, että teollisuus on jo ennakoinut Kigalin sopimuksen tuloa, alkoivathan neuvottelut sopimuksesta jo seitsemän vuotta sitten", kertoo Tapio Reinikainen. EU:n päästöt ovat laskeneet vuosi vuodelta. Viime vuoden päästötiedot julkaistaan tämän vuoden alkupuolella.

Maailmanlaajuisesti Kigalin sopimuksen toimeenpanon aloittamiseen liittyy kuitenkin vielä haasteita, jotka osuvat myös Suomen heinäkuun alussa alkavalle EU-puheenjohtajuuskaudelle. Puheenjohtajamaa käyttää yhdessä Euroopan komission kanssa EU:n ääntä Montrealin pöytäkirjan neuvotteluissa.

Sopimuksen toimeenpanon yhteydessä pyritään parantamaan laitteiden energiatehokkuutta. "Samalla, kun laitteiden tuotantoa muutetaan sellaiseksi, että ne toimivat haitattomilla kylmäaineilla, tarjoutuu myös mahdollisuus asettaa uusille laitteille energiatehokkuusvaatimuksia. Maailmanlaajuisesti elintarvikekaupan kylmäketjujen, talojen lämmityksen ja ilmastoinnin energiatehokkuuden parantaminen voi ehkäistä merkittävästi ilmastonmuutosta - jopa tuplata kylmäaineiden vaihdosta saatavan 0,4 asteen ilmastohyödyn", arvioi Reinikainen.

Kehitysmailla ei ole yhtä hyviä valmiuksia ottaa käyttöön uusia teknologioita kuin kehittyneillä mailla. "Tämän ongelman ratkaiseminen vaatii muun muassa koulutukseen satsaamista ja muutoksia kehitysmaiden lainsäädäntöön. "

"Suomalaisille kylmäalan osaajille ja laitteita ja komponentteja valmistaville yrityksille Kigalin sopimus avaa globaalit markkinat, joihin kannattaa tarttua", korostaa Tapio Reinikainen.

SYKE on EU:n F-kaasuasetuksen ja otsoniasetuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa. SYKE myös avustaa ympäristöministeriötä Montrealin pöytäkirjan neuvottelujen tieteellisissä ja teknisissä asiakysymyksissä.


Lähde: SYKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.