p

Luonto sivuutettu metsästrategian päivityksessä – satojen lajien ahdinko uhkaa syventyä

Maa- ja metsätalousministeriö päivittää parhaillaan Suomen kansallista metsästrategiaa. Strategian linjaukset vaikuttavat siihen, miten Suomen metsiä hoidetaan ja käytetään tulevina vuosina. WWF:n mielestä strategian luonnoksessa on vakavia puutteita, sillä sen päämäärissä ei viitata metsäluonnon suojeluun, ilmastonmuutoksen torjuntaan tai metsätalouden vesistövaikutuksien pienentämiseen.
Kuva: Waltteri Paulaharju 

Suomalaisen luonnon monimuotoisuus on heikentynyt metsätalouden seurauksena. Suomen metsissä elää 814 uhanalaista lajia. Lisäksi uhanalaisuuden kynnyksellä on 776 lajia, ja yli sata lajia on jo hävinnyt.

”Suomalainen metsäluonto on köyhtynyt metsätalouden takia. On anteeksiantamatonta, ettei metsiemme käyttöä linjaavassa virallisessa strategiassa tavoitella merkittävää parannusta nykytilanteeseen”, WWF:n johtava metsäasiantuntija Panu Kunttu sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan ”strategian tärkeimpinä tavoitteina on edistää metsäalan kilpailukykyä, uudistumista ja kasvua sekä metsien aktiivista, kestävää ja monipuolista hyödyntämistä”. Käytännössä tämä tarkoittaa metsien mahdollisimman tehokasta taloudellista hyödyntämistä ja hakkuumäärien kasvattamista.

”Strategian päämäärissä pitää olla myös metsäluonnon tilan parantaminen ja suojelun edistäminen, muuten satojen lajien ahdinko uhkaa syventyä. Luonnon köyhtyminen on ongelma, jonka ratkaisemiseksi tarvitsemme päättäjiltä selkärankaa”, WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder vaatii.

Lisää suojelualueita, vähemmän hakkuita

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen vuoteen 2020 mennessä. WWF:n mielestä valtion virallisen metsästrategian tavoitteet eivät voi olla ristiriidassa tavoitteiden kanssa, joihin Suomi on sitoutunut kansainvälisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että metsästrategian linjausten pitää edistää YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteiden pikaista saavuttamista.

YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi metsästrategiaan pitää kirjata, että Suomen metsistä suojellaan vähintään 17 prosenttia ja heikentyneitä elinympäristöjä on ennallistettava, eli palautettava kohti luonnontilaa, 15 prosenttia. Strategiassa on tavoiteltava myös metsätalouden tukipolitiikan perusteellista uudistamista ja ympäristölle haitallisista tuista luopumista.

”Lisäksi on tärkeää, että hakkuumääriä pienennetään ympäristön kannalta kestäviksi. Pienemmistä hakkumääristä hyötyisivät niin metsäluonto, ilmasto kuin vesistötkin”, Rohweder sanoo.

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.