p

Viime vuosi oli ilmanlaadultaan tavanomainen

Vuoden 2017 ilmanlaadun seurantatulosten mukaan vuosi oli Suomessa tavanomainen. Pitkän ajan kehityssuunta on edelleen parempaan päin. Tiedot ilmenevät Ilmatieteen laitoksen kunnilta ja teollisuudelta kokoamista ilmanlaadun seurantatiedoista.

Ihmisten terveyden kannalta haitallisimpana ilmansaasteena pidetään niin sanottuja pienhiukkasia. Euroopan unionin vuosiraja-arvo pienhiukkasille on 25 µg/m3 eli 25 mikrogrammaa kuutiometriä kohden.

"Suomen pitoisuudet jäävät kauas tämän raja-arvon alapuolelle", sanoo erikoistutkija Pia Anttila Ilmatieteen laitokselta.

Vuosina 2015–2017 pienhiukkasten pitoisuudet ovat alittaneet kaikilla mittauspaikoilla myös Maailman terveysjärjestön WHO:n asettaman huomattavasti tiukemman suosituksen. Järjestön vuosiohjearvo on 10 µg/m3.

Tammi-helmikuussa 2017 Suomessa oli muutamia lounaanpuoleisia pienhiukkasten kaukokulkeutumisepisodeja. Tammikuun 29. päivänä WHO:n asettama päiväkohtainen ohjearvo (25 µg/m3) ylittyi Ilmatieteen laitoksen Utön mittausasemalla sekä Harjavallan Kalevan asemalla. Utössä tuolloin mitattu 37 µg/m3 oli koko Suomen korkein päiväkohtainen pienhiukkaspitoisuus viime vuonna.
Liikenne Mannerheimintie. Kuva: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Liikenne ja teollisuus aiheuttavat paikallisia ongelmia Suomessa
Liikenteestä peräisin olevat korkeat typpidioksidipitoisuudet ovat suurten kaupunkikeskustojen ongelma. Suomessa typpidioksidi on ollut ongelmallisinta Helsingin vilkkaasti liikennöidyissä katukuiluissa. Pitoisuudet ovat kuitenkin niissäkin laskeneet, eikä vuosiraja-arvo enää ylity velvoiteseuranta-asemilla.

Teollisuuden pistepäästöjen vuoksi hengitysilman nikkelipitoisuuden tavoitearvo ylittyi vuonna 2017 Harjavallan Kalevassa. Arvioiden mukaan kohonneelle pitoisuudelle altistui Harjavallassa viime vuonna noin 200 henkilöä.

Ilmatieteen laitos raportoi ilmanlaatutiedot EU:lle
Suomessa kunnat ja teollisuus ovat vastuussa raja-arvojen valvontaan vaadittavasta niin sanotusta velvoiteseurannasta.

"Ilmatieteen laitos kerää vuosittain nämä ilmanlaadun seurantatiedot kunnilta ja teollisuudelta ympäristöministeriön toimeksiannosta", Anttila kertoo.

Ilmatieteen laitos laskee mittaustiedoista Euroopan unionin mukaiset raja-arvojen valvontaan liittyvät tilastot ja toimittaa tiedot edelleen EU:n komissiolle. Varsinaiset mittaustiedot Ilmatieteen laitos toimittaa Euroopan ympäristövirastoon, joka tuottaa vuosittain Euroopan laajuisia yhteenvetoja ja tilastoja.
Lähde: Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.