p

Oceana: Pian on liian myöhäistä lopettaa liikakalastus Itämerellä

EU:n poliitikoilla on vuoteen 2020 aikaa alkamaan noudattaa yhteisen kalastuspolitiikan velvoitetta lopettaa liikakalastus

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 15. lokakuuta. Ministerit päättävät tällöin Itämeren kalastuksen pyyntirajoituksista vuodelle 2019. Oceana tukee sitä, että suurin sallittu saalis (TAC) olisi tieteellisten lausuntojen mukainen, jonka avulla kalakantoja voitaisiin elvyttää ja lopulta kasvattaa saaliita 25 prosenttia.

Elokuussa Euroopan komissio on julkaissut vuotuisen ehdotuksensa koskien kalastus mahdollisuuksia Itämerellä. Tämä ehdotus toimii ministereiden lopullisen päätöksen pohjana. Erittäin haavoittuvan itäisen Itämeren turskakannan kiintiö ylittää merkittävästi tieteelliset suositukset, ja läntisen Itämeren turskan osalta komissio aikoo poistaa nykyisen kalastuskiellon kokonaan. Kantaa pidettiin vielä erittäin heikkona kaksi vuotta sitten, joten tätä komission päätöstä ei voi pitää ekologiselta tai taloudelliselta kannalta järkevänä.


”Poliitikkojen täytyy aloittaa Itämeren huomioiminen! Tämä luonnollisten, uusiutuvien luonnonvarojen huono hallinnointi tuhoaa luonnonmerien perintöämme ja vie meiltä työpaikkoja, ruokaa ja rahaa”, sanoo Lasse Gustavsson, Oceanan Euroopan toimitusjohtaja. ”EU:n ministereillä on vain vuosi aikaa muuttaa lyhytnäköistä päätöstään jatkaa liikakalastusta Itämerellä. Vuoden 2020 jälkeen liikakalastus on EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaisesti kiellettyä”, Gustavsson sanoo.

Läntisen turskakannan osalta Oceana suosittelee, että vuoden 2019 TAC ei saisi ylittää 6 716 tonnia (20 %: n lisäys edellisvuoden TAC:iin) pitkän aikavälin elpymisen varmistamiseksi, ja itäisen turskakannan osalta Oceana suosittelee, että vuoden 2019 kalastusrajoitus ei ylittäisi 16 685 tonnia, koska kalakanta on huonossa tilassa ja osoittaa äärimmäisen stressin oireita.

Vain 10 vuodessa läntisen Itämeren turskan kaupalliset saaliit ovat pienentyneet alle puoleen entisestä, mikä johtuu suurelta osin liikakalastuksesta. Kun kalastetaan kestävästi, läntisen Itämeren turskasaaliit voivat kasvaa yli 40 000 tonnia (700 prosentilla verrattuna vuoteen 2016) tuottaen jopa 80 miljoonaa euroa lisätuloja. Mutta tämä ei koske vain läntistä turskaa. Jos kalakannat saadaan elpymään ja niiden pyyntiä hallinnoidaan hyvin, Itämeren kalakannat saattavat kasvaa 170 000 tonnia (+ 25 %).

Oceana suosittelee, että läntisen sillin kalastus lopetetaan kokonaan vuonna 2019, koska viime vuosien pienennetyt saaliit eivät ole johtaneet merkittävään kalakannan biomassan kasvuun. Tauko kalastuspaineeseen tarvitaan, jotta kalakanta voi elpyä ja tuottaa paljon pian. Kestävän kalastuksen avulla läntisen sillin saaliit voisivat itse asiassa kasvaa yli kaksinkertaisiksi, 130 000 tonniin.
Lähde: Oceana 

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.