p

Nääntyneet jääkarhut herättivät yleisön

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n ennusteiden mukaan ilmasto lämpenee arktisilla alueilla voimakkaammin kuin maapallolla keskimäärin, jopa kahdesta yhdeksään astetta vuoteen 2100 mennessä.
Nääntynyt jääkarhu. Kuva: Andreas Weith / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Kansainvälinen yhteistyö arktisen alueen ympärillä on ollut sujuvaa, mutta tulevaisuudessa ilmastonmuutos voi nostaa esiin suuriakin ristiriitoja kansainvälisessä yhteistyössä arktisten alueiden osalta.

Koillinen meriväylä voi olla merkittävässä roolissa, sillä se mahdollistaa lyhyimmän mahdollisen laivareitin Euroopan ja Aasian välillä.

Taloudellisen edun tavoittelu ajaa usein muiden tavoitteiden edelle, eikä ymmärretä ekologisten reunaehtojen merkitystä taloudellisen hyvinvoinnin perustana.

Arktisen alueen muutokset liittyvät ilmastoon ja niillä voi olla merkittäviä globaaleja vaikutuksia sekä maailman yhteiskuntiin että luontoon.

 ❞  Ilmasto lämpenee arktisilla alueilla voimakkaammin kuin maapallolla keskimäärin.


Arktisen alueen herkkä luonto on erityisen haavoittuvainen ja ainutkertainen.

Tutkimusprofessori Bruce Forbesin mukaan arktisille alueille on tyypillistä, että ”kun kasvillisuus on kerran muuttunut, se ei palaudu entiselleen”. Siksi näiden alueiden suojeleminen on poikkeuksellisen tärkeää.

Ainutkertaiset alkuperäisväestöt ja heidän kulttuurinsa ovat muutoksen myötä uhattuina. Tämä koskee myös muita arktisella alueella asuvia ihmisiä.

Miten sitten tasapainoilla mahdollisuuksien ja riskien välillä?

Miten eri intressiryhmät voivat saada äänensä kuuluville ja miten sovittaa yhteen arktiselle alueelle kohdistuvat moninaiset intressit?

Nääntyneiden jääkarhujen kuvat ovat herätelleet suurta yleisöä tiedostamaan arktisten alueiden tilannetta. Yleisen tietoisuuden lisääminen on tärkeää kulutustapojen muutoksen aikaansaamiseksi.

Voimakkaita toimia tarvitaan etenkin poliittisilta päättäjiltä. Tutkimuksen avulla tuodaan tietoa  päätöksenteon tueksi. Läpinäkyvyys ja eri intressiryhmät huomioiva osallistuminen päätöksenteossa ovat tärkeässä roolissa.

Haastetta luo arktisten alueiden hajanainen hallintotapa. Nyt jos koskaan tarvitaan yhteistyötä eri alueiden kanssa.

Suomella on ajankohtainen rooli arktisessa kontekstissa. Arktisen neuvoston puheenjohtajana Suomi voi edistää toimenpide-ehdotuksia ja niiden voimallisempaa toteutusta.

Lukella on tärkeä rooli tässä yhteistyön edistämisessä Barentsin alueella, erityisesti kestävän luonnonvarojen käytön osalta.

Kirjoittaja: Anu Reinikainen
Lähde: LUKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.