p

Greenpeacen tutkimus murtaa metsäteollisuuden ilmastomyytit

Greenpeacen uuden kansainvälisen tutkimusraportin mukaan vanhat metsät on välttämätöntä jättää koskemattomiksi, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan pysäyttää alle 1,5 asteen. The Impacts of Industrial Logging in The Great Northern Forest -raportti kokoaa yhteen viimeisimmän tieteellisen tiedon metsäteollisuuden hakkuita ja uudelleenistutuksia koskevia myyttejä vastaan. Raportti korostaa metsien luonnollisen kiertokulun säilyttämisen tärkeyttä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.


Pohjoisten havumetsien puut ja maaperä muodostavat suurimman yhtenäisen maanpäällisen hiilivaraston. Vaikka metsien uudelleenistutuksissa syntyy hiilinieluja, säännölliset teolliset hakkuut vähentävät hiilivarastoja metsien ekosysteemeissä madaltamalla sitoutuneen hiilen määrää ja vapauttamalla hiilidioksidia maaperästä. Raportti myös osoittaa, että kansainvälisen metsäteollisuuden väitteiden vastaisesti hakkaamattomat metsät voivat sitoa hiiltä jopa vuosisadoiksi.

Pohjoisista havumetsistä hakatun puun yleisimmät käyttötarkoitukset ovat lyhytikäiset tuotteet, kuten polttoaineet ja paperi, joista vapautuu ilmakehään runsaasti hiilidioksidia vain muutaman vuoden sisällä puun kaatamisesta.

“Metsäteollisuus uskottelee kuluttajille, että pohjoiset havumetsät ovat täysin uusiutuva luonnonvara lyhyellä aikavälillä. Tämä ei yksinkertaisesti ole totta. Toisin kuin metsäteollisuus yleisesti väittää, hakkuut vahingoittavat vanhoja metsiä peruuttamattomasti pirstomalla koskematonta luontoa yhä pienemmiksi saarekkeiksi ja katkaisemalla vuosisatojen aikana muotoutuneita monimutkaisia luonnollisia kiertokulkuja”, toteaa Greenpeace Internationalin metsäkampanjoija Ethan Gilbert.

“Luonnontilaisten, vanhojen metsien suojeleminen on hiilinielujen ja -varastojen, sekä myös luonnon monimuotoisuuden kannalta välttämätöntä. Pohjoiset havumetsät ovat myös monen alkuperäiskansan kulttuurin säilymisen kannalta elintärkeitä. Pohjoiset havumetsät ovat tuiki tärkeä liittolaisemme kamppailussa ilmastonmuutosta vastaan”, hän jatkaa.

Greenpeace haluaa nähdä elinvoimaisen ja monimuotoisen pohjoisen havumetsävyöhykkeen, jonka alueella asuvien alkuperäiskansojen oikeuksia kunnioitetaan. Metsien suojelua on lisättävä, ja suojelualueiden on oltava paljon nykyistä suurempia. Näiden metsien pelastaminen eri puolilla pohjoista pallonpuoliskoa on välttämätöntä planeettamme tulevaisuuden kannalta.

Raportin voi ladata täältä »» (pdf)

Lähde: Greenpeace
Kuva: Pixabay

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.