p

1,5° C lämpötilan nousu lähempänä kuin kuvittelemme

Maapallon keskilämpötila nousee 1,5° C mitä todennäköisemmin vain vuosikymmenessä, tämä huolestuttava johtopäätös on tehty useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa.


Joten miten vuoden 2015 Pariisin sopimuksen lämpenemisen tavoitetaso kymmenessä vuodessa pystytään pitämään  alle 2 C asteessa teollisen ajan alusta, ja pyrkiä rajoittamaan lämpötilan nousu 1,5 C asteeseen? Kaksi sanaa - ei onnistu!

Pariisin teksti on poliittinen julistus, jossa suurilla sanoilla naamioitiin riittämättömiä tekoja. Pariisin sopimuksen vapaaehtoisilla päästövähennys tavoitteilla odotetaan lämpötilan nousevan vuoteen 2100 mennessä 3,4° C (Climate Action Tracker),  ja jopa 5° C (MIT), jos otetaan huomioon korkeatasoiset riskit mukaan lukien hiilen palautteet.

Itse asiassa Pariisin tavoitteeseen liittyvät päästöskenaariot osoittavat, että 1,5° C:en lämpeneminen "ylittää" jopa puolella tavoitetason, ennen kuin jäähtyy takaisin vuosisadan loppuun mennessä. Päästövähennys skenaariot perustuvat perusteettomasti biopolttoaineiden hyödyntämiseen, hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin (BECCS) vuosisadan jälkipuoliskolla ja tämän vuoksi Pariisin sopimuksessa ei myöskään käsitellä jyrkkiä päästövähennyksiä, joita tarvitaan jo tällä hetkellä.

Pariisin sopimuksen tuloksena päästöt nousevat vielä edelleen viidentoista vuoden ajan, vaikka 1,5° C:en raja-arvoa ei ylitettäisi yhtenäkään vuonna, päästöt ovat jo liian suuret. Kaksi vuotta sitten professori Michael E. Mann totesi: "Mikä on 1,5° C:en rajoittaminen? Olemme jo ylittäneet sen."

Keskimäärin ilmasto on jo lämmennyt 1,1° C 1800-luvun lopusta ja todennäköisesti nopeutuu edelleen ennätyksellisten kasvihuonekaasupäästöjen vuoksi. Niinpä vuonna 2018 lämpenemisen 1,5° C:en tasoon on vain kymmenen vuotta tai vähemmän, useiden tutkimusten mukaan.

Lähde: Climate Code Red