p

WWF: Ympäristö kärsii, jos maakuntauudistus menee läpi nykymallisena

Hallitus on kaikessa hiljaisuudessa uudistamassa myös ympäristöhallintoa osana suuren kuohunnan keskellä olevaa maakuntauudistusta. Maakuntauudistus uhkaa johtaa ym­päristön kannalta vakaviin seu­rauksiin: jos samojen virkamiesten pitää sekä myöntää yrityksille ympäristö- ja vesilupia että valvoa ympäristön etua, jälkimmäinen uhkaa joutua kärsijäksi.
Maisema. Kuva: Anne I Leino

Maakuntauudistuksessa aluehallintovirastot (avi) ja elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ely) ollaan yhdistämässä uudeksi lupa- ja valvontavirastoksi, jonka nimeksi tulee Luova. Jos uudistus menee nykymuodossaan läpi, on se vakava uhka ympäristölle.

Tällä hetkellä tilanne on seuraava: Lainsäädäntömme asettaa esimerkiksi yritystoiminnalle ehdot, jotka suojaavat ympäristöä suurilta haittavaikutuksilta. Sen varmistamiseksi, että lainsäädäntöä noudatetaan, riskejä aiheuttavalle yritystoiminnalle pitää hakea aluehallintovirastolta ympäristölupa. Ely-keskus on mukana lupakäsittelyssä tuomassa esiin ympäristön kannalta tärkeät asiat. Yleisiä ympäristön kannalta tärkeitä asioita ovat muun muassa uhanalaisten eläinten suojelu sekä puhdas ilma ja vesi.

”Ely-keskus ajaa meidän kaikkien asiaamme. Se voi myös valittaa aluehallintoviraston myöntämistä luvista, jos ympäristön etu niin vaatii. Nyt tämä hyvin toimiva järjestelmä ollaan uudistamassa”, toteaa WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen.

Käytännössä nykymallinen maakuntauudistus poistaisi viranomaisilta valitusoikeuden. Esimerkiksi yritystoimintaan liittyvien ympäristö- ja vesivoimalupien kohdalla tämä tarkoittaisi, ettei viranomainen voisi enää valittaa päätöksistä, vaikka niissä olisi ekologisesta tai juridisesta näkökulmasta selviä puutteita.

Luovaa koskevan lakiehdotuksen ensimmäinen versio oli lausunnolla keväällä 2017, jolloin Luovaan esitettiin perustettavaksi erillinen ja riippumaton yleisen edun valvontayksikkö. Tämä olisi turvannut ympäristöedun valvontaa ja viranomaisen valitusoikeuden. Hallituksen reformiministeriryhmä linjasi yllättäen vuoden 2017 lopulla ehdotuksesta poistettavaksi sekä erillisen valvontayksikön että viranomaisen valitusoikeuden.

”Poliitikkojen muovaama nykymallinen ehdotus sisältää epämääräisen ajatuksen toimintaprosessista, jonka pitäisi turvata ympäristön edun valvonta osana lupakäsittelyä. Lainlaatijat katsovat, että ympäristön etu tulee riittävästi huomioiduksi sisäisillä menettelytavoilla ja toimintaprosesseilla. Tämähän ei valitettavasti pidä paikkaansa”, Ojanen sanoo.

”Eduskunnalle annettavassa lakiehdotuksessa yleisen ympäristöedun valvonta on häivytetty byrokratian rattaisiin tavalla, joka on oikeusjärjestelmämme perusperiaatteiden vastainen ja vakava riski ympäristölle. Erillinen yleisen edun valvontayksikkö valitusoikeuksineen tulee palauttaa ehdotuksen lähtökohdaksi”, Ojanen summaa.

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.