p

Tutkijat varoittavat: Luonnon monimuotoisuuden väheneminen uhkaa ihmiskunnan hyvinvointia

Kansainvälinen luontopaneeli IPBES julkaisi raportin luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden tilasta Euroopassa ja Keski-Aasiassa sekä muualla maailmassa. Luonnon tuottamat ekosysteemipalvelut ovat ihmisten hyvinvoinnin perusta. Luonto tuottaa meille puhdasta ilmaa ja vettä, ruokaa ja rakennusaineita sekä hillitsee tulvia. Suurin osa Euroopasta on jo niin voimakkaasti ihmisen toiminnan muokkaamaa, että valtaosa luonnonympäristöistä ja niiden lajistoista ovat hävinneet ja meille elintärkeät luonnon tuottamat palvelut alkavat vaarantua.
Kuvan hippiäinen on hyönteissyöjä, jonka on raskaalla muuttomatkallaan syötävä jokaisena päivänä satoja hyönteisiä ja hämähäkkejä saadakseen riittävästi energiaa. Kuva: Wolfgang Vogt

"Vaikka myönteistäkin kehitystä on tapahtunut, luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin hupeneminen on hälyttävää Euroopassa. Luonnon monimuotoisuus on perusta ihmisen hyvinvoinnille, joten meidän on pidettävä huolta luonnosta, jotta se pitää huolta meistä", toteaa professori Jari Niemelä Helsingin yliopistosta.

Luontopaneeli IPBESin tuoreet arvioinnit tarkastelevat luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemien tuottamien hyötyjen tilaa ja merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Euroopassa ja Keski-Aasiassa ongelmat liittyvät muun muassa veden laatuun ja määrään, ylikalastukseen, ilmanlaatuun ja vieraslajeihin. Poliittiset ja yhteiskunnalliset ohjauskeinot tilanteen parantamiseksi ja biodiversiteettikadon pysäyttämiseksi vaihtelevat huomattavasti eri puolilla maailmaa.

"Samaan aikaan kun Kolumbiassa IPBES käsittelee maailmanlaajuista biodiversiteettikatoa, niin Ranskasta kantautuu uutisia lintujen nopeasta häviämisestä. Lintukadon arvellaan olevan yhteydessä hyönteisten nopeaan vähenemiseen. Luultavasti käytössä olevat voimakkaat hyönteismyrkyt ovat heikentäneet ravintoketjun elintärkeitä toimintoja. Kun ravintopyramidin alemmissa osissa tapahtuu romahduksia, heijastukset ylemmissä tasoissa kuten linnuissa ovat väistämättömiä", kommentoi johtaja Petri Ahlroth Suomen ympäristökeskuksesta.

Suomalaiset tutkijat osallistuvat aktiivisesti lajikadon hillitsemiseen

Kolumbiassa käynnissä olevaan IPBESin kuudenteen yleiskokoukseen on kokoontunut yli 750 asiantuntijaa, tutkijaa ja päätöksentekijää eri puolilta maailmaa työstämään maapallon biodiversiteetin tilan arviointeja. Tavoitteena on löytää yhteisiä ja kokonaisvaltaisia ratkaisuja biodiversiteettikadon pysäyttämiseksi.

Suomi on aktiivisesti mukana Kolumbian yleiskokouksessa, jossa päätetään neljästä laajasta alueellisesta biodiversiteettiarvioinnista ja maankäytön biodiversiteettivaikutuksia arvioivasta raportista.

Kansainvälisen luontopaneelin julkistamiin tieteelliseen kirjallisuuteen perustuviin arviointeihin on ottanut osaa noin 1 300 tutkijaa. Arvioitsijat edustavat monia eri tieteenaloja niin luonnontieteistä kuin yhteiskunta- ja humanistisista tieteistä. Myös alkuperäiskansojen tietämystä on hyödynnetty.

Suomalaisia tutkijoita on osallistunut arviointiraporttien työstämiseen joko kirjoittajina tai arvioijina. Suomen Kolumbian Luontopaneeli-delegaatioon kuuluvat Petri Ahlroth Suomen ympäristökeskuksesta, Jari Niemelä Helsingin yliopistosta, Janne Kotiaho Jyväskylän yliopistosta ja Tiina Nieminen Luonnonvarakeskuksesta.

Kansainvälinen luontopaneeli IPBES (Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) arvioi luonnon monimuotoisuuden tilaa ja vastaa toiminnaltaan YK:n ilmastopaneelia IPCCtä. IPBES -paneelissa on jäsenenä 129 valtiota.
Lähde: SYKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.