p

EU:n metsästrategian on tuettava kestävää kasvua ja luonnon monimuotoisuutta

Euroopan alueiden komitean luonnonvarat-valiokunta (NAT) hyväksyi Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsenen Ossi Martikaisen (FI/ALDE) laatiman lausuntoluonnoksen EU:n metsästrategian väliarvioinnista kokouksessaan perjantaina 9. maaliskuuta. Siinä asetetaan tavoitteeksi yhteiskunnallisesti ja ekologisesti kestävä metsäpolitiikka, joka tukee talouskasvua ja työllisyyttä ja turvaa metsäekosysteemien monimuotoisuuden.
Metsä. Kuva: Jerzy Górecki

Euroopan unionissa toimivalta metsäpolitiikassa kuuluu jäsenvaltioille, mutta muun muassa yhteisen maatalous-, kauppa-, energia- ja ilmastopolitiikan ratkaisut vaikuttavat metsäasioihin ja siksi näiden politiikkojen koordinointi EU:n tasolla on tärkeää. EU:n nykyinen metsästrategia valmistui keväällä 2015 ja Euroopan komissio julkaisee strategian väliarvioinnin syksyllä. Euroopan alueiden komitea (AK) antaa siihen oman panoksensa Martikaisen valmisteleman lausunnon kautta.

AK:n lausuntoluonnoksessa muistutetaan, että kuntien ja erilaisten aluehallintojen näkökulmasta metsät ovat taloudellisesti, ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävän kehityksen tärkeä elementti. Metsäbioenergia mukaan lukien metsäala työllistää Euroopan unionissa jopa neljä miljoonaa kansalaista ja tuottaa 7 prosenttia EU:n talouskasvusta. Nämä työpaikat ovat korvaamattomia harvaan asutuille ja maaseutumaisille alueille mutta ne vahvistavat myös kaupunkien talouskasvua.

"Alueet ja kunnat voivat merkittävästi edistää paikallisten puuvarojen taloudellista hyötykäyttöä ja siirtymistä biotalouteen. Esimerkiksi rakennusmateriaalien valinta, energiantuotanto yhdyskuntien tarpeeseen ja julkisen liikenteen biopolttoaineiden lisääminen ovat käyttökelpoisia välineitä, joilla voidaan vahvistaa taloutta ja työllisyyttä", Martikainen toteaa.

Luonnonvarat-valiokunnan mielestä metsästrategian tarkistaminen tulisi sovittaa yhteen EU:n biotalousstrategian uudistamisen kanssa. "Myös yhteiseen maatalouspolitiikkaan olisi tärkeää sisällyttää maaseutumaisia alueita metsäalalla tukevia välineitä esimerkiksi metsäkadon estämistä, metsien uudistamista ja hoitoa sekä alan koulutusta ja yrittäjyyden edistämistä varten", valiokunnan puheenjohtaja Martikainen korostaa.

Lausunnossa todetaan, että metsästrategian väliarvioinnissa komission tulisi erityisesti kiinnittää huomiota metsien moniulotteiseen merkitykseen ilmastopolitiikassa, Pariisin sopimuksen tavoitteiden toimeenpanossa ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Myös EU:n kauppa- ja kehityspolitiikkojen olisi tuettava metsien ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää käyttöä kehittyvissä maissa.

"Onnistuneen ja pitkäkestoisen toiminnan ansiosta jopa 90 prosenttia Euroopan metsistä on luonnonmukaisia tai lähes luonnonmukaisia metsiä, joissa esiintyy laajasti eri lajeja. Panostus kestävään metsätalouteen takaa jatkossakin kestävämmät ja terveemmät metsät", Martikainen kiteyttää.

Martikaisen laatima lausunto on määrä hyväksyä AK:n täysistunnossa 16.–17. toukokuuta.

Lähde: Euroopan alueiden komitea

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.