p

Vaikuta Itämeren ja vesien hoitoon - tilan parantamiseksi uusia suunnitelmia

Itämeren meriympäristön tilasta on valmistunut uusi arvio. Lisäksi jokien, järvien ja pohjavesien hoitoa varten laadittuja suunnitelmia ryhdytään tarkistamaan. Jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta Itämeren ja vesien hoidon edistämiseksi. Merenhoidosta pyydetään mielipiteitä 16. helmikuuta ja vesienhoidosta 9. heinäkuuta saakka.Suomen merenhoitosuunnitelma ja seitsemän vesienhoitosuunnitelmaa päivitetään kuuden vuoden välein. Ympäristöministeriö sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat käynnistäneet laajan kuulemisen ja lausuntokierroksen suunnitelmien tarkistamiseksi vuosille 2022-2027. Tavoite on, että Itämeren sekä jokien, järvien, rannikkovesien ja pohjavesien tila on vähintään hyvä. Koko Suomen merialue on rehevöitynyt, ja ihmisten aiheuttamasta toiminnasta ravinnekuormitus heikentää vesien tilaa eniten. Kolmannes sisävesistä on parantamisen tarpeessa.

"Kaikilla on oikeus puhtaisiin vesiin. Palautetta antamalla vaikutat siihen, miten oman alueesi vedet ja niiden tilaan vaikuttavat toimet otetaan huomioon suunnitelmien laadinnassa. Vesien ja meren hyvä tila vaatii työtä, aikaa ja rahaa, mutta yhdessä tekemällä onnistumme", asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen sanoo.

Mistä palautetta pyydetään?

Merenhoitosuunnitelmassa on kolme osaa, ja nyt kuullaan sen päivitetystä ensimmäisestä osasta. Se koskee hyvän tilan määritelmiä, meren nykytilaa, yleisiä tavoitteita meren hyvän tilan saavuttamiseksi ja niihin liittyviä mittareita. Uuden arvion mukaan meren hyvän tilan tavoite on saavutettu vain osittain. Itämeren tila on edelleen monelta osin heikko, vaikka myönteistäkin kehitystä on tapahtunut.

Vesienhoitosuunnitelmissa on tietoa vesien tilasta ja kuormituksesta, vesienhoidon tavoitteista ja toimista vesien hyvän tilan saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. Kuuleminen koskee suunnittelun työohjelmaa ja aikataulua sekä vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä seitsemällä vesienhoitoalueella. Keskeiset kysymykset antavat viitteitä siitä, mihin vesienhoidossa kiinnitetään erityistä huomiota tulevaisuudessa.

Vesien- ja merenhoitoon liittyy myös kuuleminen viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain mukaisen arvioinnin aloittamisesta ja toteuttamisesta.

Palautetta voivat antaa viranomaiset, kansalaiset, kansalaisjärjestöt, kunnat, toimijat ja muut tahot.

Kaikki kuulemisen asiakirjat ja tausta-aineistot:
Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.