p

Rehevöityminen ja ilmastonmuutos lisäävät järvien kasvihuonekaasupäästöjäUusi kansainvälinen tutkimus osoittaa lisääntyvien ravinnehuuhtoumien sekä ilmaston lämpenemisen kasvattavan merkittävästi etenkin matalien järvien metaanipäästöjä ilmakehään. Tutkimuksessa sekä ravinteet että lämpeneminen jo itsessään kasvattivat metaanipäästöjä, mutta näiden tekijöiden yhteisvaikutuksen seurauksena päästöt lisääntyivät vielä huomattavasti enemmän. Tutkimus tehtiin Tanskassa, Aarhusin yliopiston järvitutkimusryhmän koeasemalla, ja Itä-Suomen yliopistosta tutkimukseen osallistui akatemiatutkija Jari Syväranta ympäristö- ja biotieteiden laitokselta Joensuusta. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Nature Climate Change -lehdessä.

Metaani on merkittävä kasvihuonekaasu, jota syntyy luonnossa mm. järvien pohjasedimenteissä. Metaanipäästöjen merkitystä korostaa sen ilmakehää lämmittävä vaikutus, joka on noin 25 kertaa suurempi kuin hiilidioksidilla. Nyt julkaistun tutkimuksen mukaan ravinteet ja lämpötilan nousu kasvattivat erityisesti järvistä kuplien mukana vapautuvan metaanin määrää. Lämpötilan nousu sekä ravinteiden lisääminen kasvattivat yksinään vuotuisia metaanin kokonaispäästöjä noin 50 prosenttia, josta etenkin kuplien kautta vapautuvan metaanin osuus kasvoi. Ravinteiden ja lämpenemisen yhteisvaikutuksena metaanipäästöt kasvoivat kuitenkin jopa 6-17 kertaisiksi, josta kuplien kautta suoraan ilmakehään vapautui peräti 95 prosenttia metaanista.

Ravinteiden lisääntyminen, eli järvien rehevöityminen, on tyypillisin ihmistoiminnasta aiheutuva muutos järvissä. Rehevöityminen lisää muun muassa kasviplanktonin määrää, joka voimakkaan rehevöitymisen seurauksena voi syrjäyttää järven muun kasvillisuuden. Tällä havaittiin olevan merkitystä myös metaanipäästöihin, sillä kokeissa uposlehtiset vesikasvit vähensivät merkittävästi metaanipäästöjen määrää.

Nyt julkaistu tutkimus lisää entisestään tarvetta tutkia pienten ja matalien järvien kasvihuonekaasupäästöjä, sillä ne näyttävät olevan hyvin merkittäviä päästölähteitä sekä paikallisesti että globaalisti. Pienestä koostaan huolimatta matalat ja pienet järvet ovat kaikkein yleisin järvityyppi ja erityisen runsaslukuisia juuri pohjoisemmilla alueilla, joissa lämpötilojen ennustetaan nousevan ja ravinnehuuhtoumien kasvavan lisääntyvien sateiden myötä. Tutkimus korostaa myös metaanin päästöreittien huomioimista etenkin matalia järviä ja ranta-alueita tutkittaessa, joissa kuplien kautta suoraan vapautuvan metaanin osuus on huomattava.

Julkaisu: Nature Climate Change -lehdessä »»

Artikkeli: Thomas A. Davidson, Joachim Audet, Erik Jeppesen, Frank Landkildehus, Torben L. Lauridsen, Martin Søndergaard and Jari Syväranta. 2018. Synergy between nutrients and warming enhances methane ebullition from experimental lakes. Nature Climate Change DOI: 10.1038/s41558-017-0063-z

Lähde: Itä-Suomen yliopisto
Kuva: Pixabay

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.