p

EU:n komissio tarttui muoviongelmaan

Komissio on julkaissut EU:n ensimmäisen muovistrategian, jonka tavoitteena on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia. Strategiassa halutaan tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille.
Muovijäte: Kuva Pixabay
Muovin tuotanto on maailmanlaajuisesti 20-kertaistunut 1960-luvun jälkeen, ja oli 322 miljoonaa tonnia vuonna 2015. Tuotannon odotetaan kaksinkertaistuvan 20 vuoden kuluessa.

Muovistrategia on osa komission kiertotaloutta vauhdittavien aloitteiden pakettia.

"Kiertotalouteen siirtyminen on keskeinen osa muoviongelman ratkaisua. Muoveja korvaamalla ja niiden kierrätystä tehostamalla vähennämme ympäristöongelmia, kasvihuonekaasupäästöjä ja riippuvuutta muovien tuotantoon kuluvista fossiilisista polttoaineista", asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoo.

Komissio on käynnistänyt toimet mikromuovien käytön rajoittamiseksi mm. kosmetiikassa. Samalla komissio korostaa, että mikromuovien lähteistä sekä ympäristö- ja terveysvaikutuksista tarvitaan lisää tietoa. Jatkoselvittelyn kohteena ovat esimerkiksi laatu- ja merkintävaatimukset autonrenkaille, tekstiilien pesemisestä aiheutuvien päästöjen vähentäminen sekä jäteveden tehokkaampi puhdistaminen.

Parhaillaan komissio valmistelee myös kertakäyttömuovien rajoittamista koskevaa lainsäädäntöehdotusta, joka julkaistaneen myöhemmin keväällä.

Kierrätysmuovien kysyntää halutaan edistää muun muassa kehittämällä laatustandardeja kierrätysmuoveille. Komissio aikoo myös käynnistää EU:n laajuisen kampanjan, jossa julkiset ja yksityiset toimijat sitoutuisivat käyttämään kierrätettyä muovia tuotteissaan.

Kiertotalouspaketin yhteydessä on myös tarkasteltu kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön yhteensopivuutta. Haitattomia materiaalikiertoja tulisi edistää korvaamalla haitallisia aineita, parantamalla niiden jäljitettävyyttä sekä tehostamalla niiden poistamista jätevirroista. Tiedonannolla komissio haluaa avata keskustelua lainsäädännössä tarvittavista muutoksista.

Lisäksi komissio on julkaissut kiertotalouden seurantamittariston, joka kuvaa laajasti kiertotalouteen johtavaa muutosta EU:ssa. EU:n tilastovirasto Eurostat päivittää ja julkaisee mittarit säännöllisesti ja jatkaa niiden kehittämistä yhteistyössä muiden EU-instituutioiden ja jäsenmaiden kanssa.

Komission julkaiseman aloitepaketin käsittely käynnistyy välittömästi jäsenmaissa. EU:n ympäristöministerit keskustelevat paketista maaliskuussa, ja ympäristöneuvosto antanee sitä koskevat päätelmät kesäkuussa.

Komissio on teettänyt strategian valmistelun tueksi useita selvityksiä ja järjestänyt kuulemisia eri sidosryhmille. Viime vuoden lopulla alustavasti hyväksyttyjen EU:n jätedirektiivimuutosten yhteydessä kiristettiin muovipakkausten kierrätystavoitteita ja lisätään niiden erilliskeräystä.

EU:n komission tiedote Muovijäte: Eurooppalainen strategia maapallon, kansalaisten ja yritysten hyväksi »»

Tietoa muoveista:
  • EU:ssa muovin uudelleenkäyttö ja kierrätys melko vähäistä. Alle 30 prosenttia EU:n alueella syntyvästä muovijätteestä kerätään kierrätystä varten. Tästä osa viedään EU:n ulkopuolisiin maihin.
  • EU-maiden muovijätteestä 31 prosenttia päätyi kaatopaikoille ja 39 prosenttia poltettavaksi vuonna 2015. Suomessa orgaanisen jätteen kuten muovien sijoittaminen kaatopaikalle on kielletty.
  • Suurin osa EU:n muovijätteestä on peräisin pakkauksista.
  • Kierrätysmuovin käyttö on vähäistä (6 % muovin käytön tarpeesta)
Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.