p

Oulun yliopisto selvittämään ikiroudan sulamisen terveysvaikutuksia

Oulun yliopisto on mukana laajassa kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa ryhdytään selvittämään ihmisten ja ympäristön vuorovaikutusta ikiroudan peittämillä rannikkoalueilla. EU -rahoitteisessa Nunataryuk -projektissa tutkitaan, kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa herkkään ympäristöön, sulattaa ikiroutaa, nostaa merenpintaa ja kuinka muutokset vaikuttavat ihmisten elinkeinoihin, terveyteen ja yhteisöihin. Tutkimusalueina ovat Pohjois-Amerikka, Grönlanti ja Huippuvuoret sekä Itä-Siperia.
Ikirouta sulaa. Kuva: Wikimedia Commons (CC0)
Arktisen tutkimuksen professori Arja Rautio Oulun yliopistosta johtaa tutkimusryhmää (Health and pollution), joka selvittää ikiroudan sulamisen aiheuttamia terveysriskejä, kuten ympäristömyrkkyjen ja eläinvälitteisten tautien uhkaa, muutoksia vesi- ja ruokaturvallisuudessa ja tapaturmia. Ikiroudan sulamisen on havaittu muun muassa huonontavan juomaveden saatavuutta sekä lisänneen mahdollisuutta veden saastumiseen. Tutkijat selvittävät myös ympäristömuutosten vaikutusta alueen asukkaiden omiin hyvinvointikokemuksiin, muun muassa mielenterveyteen.

Tutkimustulosten pohjalta Nunataryuk –projektissa kehitetään sopeutumisstrategioita ja keinoja lieventää ilmastomuutoksen vaikutuksia ihmisiin ja yhteisöihin arktisilla alueilla. Nunataryuk on läntisestä arktisesta Kanadasta peräisin oleva inuiittien käyttämä sana, joka tarkoittaa maan joutumista mereen.

Kansainväliseen tutkimushankkeeseen osallistuu kaikkiaan 28 tutkimusorganisaatiota 12 eri maasta. EU-rahoitteisen hankkeen kustannusarvio on 11,5 miljoona euroa. Projektia johtaa saksalainen Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research -instituutti.

Arja Rautio johtamaan Arktisen yliopiston tutkimusta

Oulun yliopistolla on vahva rooli arktisen alueen tutkimuksessa. Arktisen tutkimuksen professori Arja Rautio nimitettiin aiemmin tänä vuonna kansainvälisen 188 yliopiston ja tutkimuslaitoksen muodostaman Arktisen yliopiston (University of the Artic) tutkimuksesta vastaavaksi vararehtoriksi.

Arja Rautio on työskennellyt sirkumpolaarisen terveyden alalla vuodesta 2006 Thule-instituutissa ja Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Raution johtama Health and Well-being in the Artic on yksi Arktisen yliopiston 44 tutkimuksen temaattisesta verkostosta, joita koordinoidaan Oulun yliopistosta. Oulun yliopistoon on sijoitettu lisäksi Arktisen yliopiston tutkimusjohtajan tehtävä.

Arktinen agenda toteutuu myös muussa Oulun yliopiston tutkimustoiminnassa painottuen luonnonvarojen kestävään käyttöön. Arktisen terveyden lisäksi osaamisaloja ovat kestävä kaivostoiminta ja tuotantoteknologiat, aeronomia ja ilmakehän kemia, ääriolosuhteisiin soveltuvat teknologiat, arktinen logistiikka ja etäisyyksiä voittava teknologia sekä saamen kielten ja kulttuurin tutkimus.


Lähde: Oulun yliopisto

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.