p

Helsingissä rakennetaan askeleita kohti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

© YK
YK:n korkean tason kansainvälinen tieteellinen asiantuntijapaneeli kokoontuu Helsingissä 12.-13.12. Se valmistelee tutkimustietoon perustuvia arvioita ja laatii suosituksia YK:n Agenda2030 ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi. Paneeli julkaisee vuonna 2019 globaalin seurantaraportin, jolla tuetaan päättäjiä kestävän kehityksen edistämisessä ja köyhyyden vähentämisessä.

Kokouksen yhteydessä järjestetään työpaja, jota isännöi Suomen ympäristökeskus SYKE yhdessä Suomen ulkoministeriön ja Ranskan ympäristöministeriön kanssa.

Professori Eeva Furman SYKEstä koordinoi seurantaraportin kahden eri osan valmistelua. Helsingin työpajaan liittyvää osaa hän koordinoi yhdessä Ranskan kestävän kehityksen tutkimusinstituutin johtajan Jean-Paul Moattin ja etelä-korealaisen professori Eun Mee Kimin kanssa.

"Helsingissä pidettävässä työpajassa eri alojen asiantuntijat pyrkivät tunnistamaan vaikuttavuuspolkuja, joilla aikaansaadaan tarvittavia muutoksia globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi", sanoo Eeva Furman, joka toimii kokouksen puheenjohtajana. "Tavoitteena on tuoda tieteellistä pohjaa kestävän kehityksen edistämiseksi."

Työpajassa pohditaan sitä, miten maiden ja maanosien väliset raaka-aineiden virrat ja toisaalta elintapojen siirtymät vaikuttavat kestävyyteen. Lisäksi selvitetään, miten virtoihin ja siirtymiin voitaisiin vaikuttaa niin, että ne eivät olisi ristiriidassa kestävän kehityksen kanssa. Tällä hetkellä virrat ja siirtymät ovat vaikeimmin hallittavissa olevia kestävän kehityksen esteitä. Aihetta tarkastellaan työpajassa erityisesti maankäytön, kulutuksen ja tuotannon, kaupungistumisen ja talouden näkökulmista. Lisäksi pureudutaan tasa-arvon merkitykseen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Koolla on kansainvälisesti merkittävä 15 asiantuntijan ryhmä ympäri maailmaa. Paikalle on tulossa heidän lisäkseen 20 asiantuntijaa eri puolelta maailmaa kuultaviksi ja keskustelemaan raportin keskeisistä asiasisällöistä.

Asiantuntijoiden keskusteluita pohjustavat presidentti Tarja Halonen ja somalialais-suomalainen Fadumo Dayib. Kutsuttujen asiantuntijoiden joukossa ovat mm. professori Yonglong Lu Kiinasta, professori Måns Nilsson Ruotsista ja professori Oran Young USAsta.

"Suomen 100-vuotista historiaa pidetään eräänlaisena kestävän kehityksen prototyyppinä maailmalla. Kansainvälisen tutkijaryhmämme analyysit ja suositukset tulevat haastamaan päätöksentekijöitä visionäärisyyteen ja rohkeuteen päättää maapallon kestävästä tulevaisuudesta, myös Suomen osalta", sanoo professori Eeva Furman.

YK:n Agenda2030 -ohjelman 17 kestävän kehityksen tavoitetta tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä kaikissa maailman maissa. Joka neljäs vuosi koottavat globaalit seurantaraportit tuottavat tietoa YK:n korkean tason poliittiselle foorumille, joka seuraa ohjelman toimeenpanoa. Professori Eeva Furman valittiin tämän vuoden alussa mukaan arvovaltaiseen kansainväliseen työryhmään, joka valmistelee raporteista ensimmäistä.

Tilaisuus "Transformations towards Sustainable Development: pathways to equity and economic and environmental sustainability" järjestetään Hotelli Kalastajatorpalla Helsingissä 12.-13.12.

Aiheesta lisää:
Lähde: SYKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.