p

Vihreän energian tuotannossa - vesivoima on haitallisin

Vaikka vihreästä energiasta pidetäänkin, vesivoima tuottaa huomattavia määriä kasvihuonekaasuja ja on tuhonnut joitain turmeltumattomia elinympäristöjä ympäri maailmaa - etenkin trooppisissa sademetsissä. Onko vesivoima lainkaan "vihreää energiaa?"
Vesivoimala. Kuva: Russ McElroy 
Monet hallitukset kannustavat siirtymään fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin. Kuitenkin julkaistussa tutkimuksessa tutkijat korostavat joitain ekologisista vaaroja, joita tämä "vihreä" energia-aalto aiheuttaa.

"Tiedämme, että fossiilisten polttoaineiden polttaminen vahingoittaa ympäristöä ja lämmittää ilmastoa", tohtori Luke Gibson, Hongkongin yliopiston biologisten tiedelaitoksen apulaisprofessori, toteaa. "Mutta myös auringonpaneelien, tuuliturbiinien ja vesivoimaloiden maailmanlaajuisesta leviämisessä on vaaroja."

Tutkijat vertailivat vesivoiman, aurinkoenergian ja tuulienergian ympäristövaikutuksia. Vesivoima aiheuttaa suurimmat vahingot, summaa tutkimus.

"Vesivoima on heikentänyt joitain biologisesti rikkaita elinympäristöjä planeettamme", sanoi professori William Laurance James Cook yliopistosta Australiasta. "Hydroprojektit ovat trooppisille sademetsille katastrofi, vesivoimaa en pidä lainkaan vihreänä energiana", Laurance lisäsi.

Esimerkiksi Brasiliassa Curuá-Unan allas on 121 km² suuruinen ja vesivoimalaitos on kapasiteetiltaan 30 KW, joka samalla tuottaa yli 3 kertaa enemmän kasvihuonekaasuja, kuin jos sama määrä sähköä tuotettaisiin fossiilisilla polttoaineilla. Trooppisten alueiden korkeammat päästöt johtuvat altaiden alle jäävien kantojen, puumateriaalin ja kasviston hajotessa veden alla hapettomassa ympäristössä vapauttaen hiilidioksidia ja metaania. Vesivoiman vaikutukset myös kalakantoihin ovat pahimmillaan dramaattisia patojen estäessä vaeltavien kalalajien nousun kalateiden puuttuessa. Patoaltaita koko maailmassa on n. 340 000 km² ja vaikuttaa siltä, että patojen rakentaminen on voimakkaassa kasvussa.
Tuulivoimala. Kuva:  Erich Westendarp

Tuulivoimalat ja aurinkopaneelit voivat myös aiheuttaa ympäristöhaittoja, mutta paljon pienemmässä määrin verrattuna vesivoimaan. Nämä alueet ovat kuitenkin lisääntyneet valtavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Niiden on arvioitu aiheuttavan valtavan määrän lintujen kuolemantapauksia vuosittain - mukaan lukien suuri määrä maakotkia.

Uusiutuvan energian osuus on neljännes globaalista sähköntuotannosta. Kiina on alan johtava toimija, joka tuottaa 28 prosenttia vesivoimasta, 26 prosenttia aurinkoenergiasta ja 35 prosenttia tuulienergia tuotannosta.
Aurinkovoimala. Kuva: Michael Schwarzenberger

Aurinkoenergian kehitys ja siihen liittyvät voimajohtolinjat ja ajotiet saattavat vaarantaa uhanalaisia ​​lajeja.

Kun otetaan riskit huomioon, ratkaisevan tärkeää on vähentää tulevien uusiutuvien energialähteiden käytön haitallisia ympäristövaikutuksia.

"Meidän on pidettävä silmällä näitä "vihreitä" energiakehityksiä, jotta uudet hankkeet eivät vahingoita luontoa tai herkkiä elinympäristöjä - varsinkin sellaisilla alueilla, joilla tuuliturbiinit voisivat tappaa monia lintuja tai lepakoita," sanoi Gibson.

"Uusiutuvalla energialla pystyy tasapainottamaan ristiriita kasvavien energiatarpeiden ja ympäristönsuojelun välillä", kertoi Gibson. "Meidän on tunnistettava ja lievennettävä uusiutuvien energialähteiden ekologisia vaikutuksia sen varmistamiseksi, että niiden tulevaisuus on todella vihreä".

Tutkimuksen "How Green is ‘Green’ Energy?" julkaisi Trends in Ecology and Evolution

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.