p

Täysin uusiutuva sähkö on maailmanlaajuisesti mahdollista ja nykyratkaisuja kustannustehokkaampaa

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja Energy Watch Groupin (EWG) tutkimuksen mukaan siirtyminen täysin uusiutuvaan sähköön maailmanlaajuisesti ei ole pitkän tähtäimen haave vaan on konkreettinen mahdollisuus jo nyt. Tutkimuksen tulokset esiteltiin 8.11.2017 Saksan Bonnissa YK:n ilmastokokouksen yhteydessä järjestetyssä Global Renewable Energy Solutions Showcase (GRESS) -tapahtumassa.




Tutkimus osoitti, että täysin uusiutuvaan energiaan perustuva maailmanlaajuinen sähköjärjestelmä voi toimia ympäri vuorokauden ja kautta vuoden. Se on myös kustannustehokkaampi kuin fossiilisiin polttoaineisiin ja ydinenergiaan laajalti perustuva nykyjärjestelmä.

Nykyiset uusiutuvat energialähteet sekä varastoinnin kaltaiset teknologiat voisivat vuoteen 2050 mennessä tuottaa maailman sähköntarpeisiin riittävästi energiaa riittävällä varmuudella. Täysin uusiutuvan sähkön tuotantokustannukset vuonna 2050 olisivat 52 euroa megawattitunnilta mukaan lukien tuotannonsupistukset, varastoinnin ja jotkin verkkomaksut, kun taas vuonna 2015 ne ovat 70 euroa.

"Hiiletön sähköjärjestelmä vuoteen 2050 mennessä olisi edullisempi kuin nykyteknologioihin perustuva. Energiamurroksessa ei ole enää kyse teknisistä tai taloudellisista mahdollisuuksista vaan poliittisesta tahdosta", sanoo LUT:n aurinkoenergiaprofessori Christian Breyer, hankkeen johtava tutkija ja EWG:n hallituksen puheenjohtaja.

Siirtyminen täysin uusiutuviin energialähteisiin kitkisi sähköntuotannon kasvihuonepäästöt ja vähentäisi merkittävästi energiantuotannon kokonaishävikkiä. Työpaikkoja syntyisi vuoteen 2050 mennessä 36 miljoonaa – 17 miljoonaa enemmän kuin alalla on tällä hetkellä.

"Fossiiliseen energiaan tai ydinenergiaan ei pidä sijoittaa enää penniäkään enempää", toteaa EWG:n johtaja Hans-Josef Fell.

"Uusiutuvat energialähteet ovat kustannustehokkaita. Kaikki suunnitelmat hiilivoiman, ydinvoiman, kaasun ja öljyn käytön laajentamiseksi on laitettava jäihin. Sijoituksia on ohjattava uusiutuvien lähteiden käyttöön ja sähkön varastointiin ja verkkoihin tarvittavaan infrastruktuuriin. Kaikki muu luo tarpeettomia kustannuksia ja edistää ilmaston lämpenemistä."

LUT:ssä kehitetty uudenlainen mallinnustapa laskee, millainen teknologinen ratkaisu olisi kustannustehokkain kunkin alueen energialähteet huomioon ottaen. Mallinnus jakaa maapallon 145 alueeseen ja laskee tuntitasolla kustannustehokkaimman siirtymän kokonaisen vuoden sähköntuotannolle. Maailmanlaajuinen skenaario on mallinnettu viiden vuoden jaksoissa vuodesta 2015 vuoteen 2050. Tulokset on jaoteltu yhdeksään eri vyöhykkeeseen: Eurooppa, Euraasia, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Saharan eteläpuolinen Afrikka, Etelä-Aasia, Koillis-Aasia, Kaakkois-Aasia, Pohjois-Amerikka ja Etelä-Amerikka.

Tutkimuksen ovat rahoittaneet Deutsche Bundesstiftung Umwelt- ja Stiftung Mercator -säätiöt.

Tutkimusraportti: Global Energy System based on 100% Renewable Energy -  Power Sector »» (pdf)
Aiheesta lisää:
Ainutlaatuinen globaali simulaatio herättää henkiin täysin uusiutuvan sähköjärjestelmän  »»

Lähde: LUT

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.