p

SYKEn vetämässä hankkeessa etsitään keinoja kestävän sinisen kasvun tukemiseenSuomen ympäristökeskus SYKEn johdolla toteutettava Sopeutuminen sinisen kasvun avaimena (BlueAdapt) -hanke on valittu mukaan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) uuteen Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä -tutkimusohjelmaan. Hankkeessa kehitetään yhdessä yritysten, päättäjien, tutkijoiden ja järjestöjen kanssa uusia, uuteen tutkimustietoon perustuvia sääntelyvälineitä ja liiketoimintamalleja, joilla luodaan edellytyksiä Suomen vesistöjen kestävään hyödyntämiseen. Tutkimuskonsortioon kuuluvat SYKEn ohella Lapin yliopiston Arktinen keskus, Helsingin yliopisto, Demos Research Institute Oy, Ilmatieteen laitos ja Itä-Suomen yliopisto.

Suomen vesistöalueet - joet, järvet ja meri ja niiden ekosysteemit - tarjoavat merkittäviä hyvinvointia lisääviä ja taloudellisia mahdollisuuksia. Samalla kuitenkin monet tekijät, erityisesti maa- ja metsätalous, turve- ja vesivoimatuotanto sekä ilmastonmuutos uhkaavat vesistöjen ekologista tilaa ja voivat heikentää edellytyksiä vesiluonnosta riippuvaisen matkailun kehittämiselle. Ongelmien selättäminen edellyttää monien tuotannonalojen uusiutumista. Onnistuessaan sopeutuminen vahvistaa tuotannon kestävyyttä ja avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kielteisten trendien muuttaminen mahdollisuuksiksi edellyttää ennustettavaa, mutta samalla sopeutuvaa ja tieteelliseen tietoon nojaavaa julkista ohjausta. Monitieteisen BlueAdapt- hankkeen tavoitteena on kehittää sinistä kasvua ja sopeutuvaa hallintaa tukevia työkaluja ja käytäntöjä yhdistämällä eturivin ekologista mallinnusta talouden, politiikan ja sääntelyn tutkimukseen. Hanke nojaa laajaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja yhteiskehittämiseen sidosryhmien kanssa.

Tutkimuskonsortion johtaja, professori Anna-Stiina Heiskanen SYKEstä kertoo käynnistyvän hankkeen tavoitteista. "Lainsäädännön muutokset säätelevät ihmisen toimintaa suhteessa muuttuvaan ympäristöön. Tutkimme hankkeessa edellytyksiä vesiluonnon kestävään hyödyntämiseen yhdistämällä luonnontieteen, taloustieteen ja yhteiskuntatieteiden menetelmiä. Talous- ja luonnontieteellisten mallien avulla voimme arvioida mahdollisten muutosskenaarioiden vaikutuksia sekä hallinnon edellytyksiä tukea taloudellista kasvua vesiluonnon kantokykyä ja tilaa vaarantamatta", kertoo Heiskanen.

STN valitsi tutkimushankkeet ohjelmiin niiden yhteiskunnallisen merkityksen, vaikuttavuuden ja tutkimuksellisen laadun perusteella. Ohjelmakausi on kolme vuotta (2018-2020), minkä jälkeen hankkeen rahoitukselle on mahdollisuus hakea kolmen vuoden jatkokautta.

Lähde: SYKE
Kuva: Joosef Tolvanen

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.