Euroopan ilmanlaatuindeksi: ajantasaista tietoa ilmanlaadusta

Euroopan ympäristökeskuksen (EYK) ja Euroopan komission tänään julkaisemasta uudesta Euroopan ilmanlaatuindeksistä saa selville ajantasaisen ilmanlaadun Euroopan kaupungeissa ja muilla alueilla. Indeksin lisäksi julkaistaan uusia maakohtaisia tiedotteita, joissa annetaan päivitettyä tietoa ilmanlaadusta EYK:n jäsenvaltioissa.
Kuva: Pixabay

EYK:n ja Euroopan komission uusi verkkopalvelu Euroopan ilmanlaatuindeksi tarjoaa ajantasaista tietoa ilmanlaatutilanteesta yli 2 000:n eri puolilla Eurooppaa sijaitsevan ilmanlaadun valvonta-aseman mittausten perusteella.

Indeksissä on interaktiivinen kartta, joka näyttää ilmanlaadun paikallisen tilanteen asemakohtaisesti perustuen viiteen keskeiseen ilmansaasteeseen, jotka ovat haitallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle: hiukkasiin (PM2,5 ja PM10), alailmakehän otsoniin (O3), typpidioksidiin (NO2) ja rikkidioksidiin (SO2).

Käyttäjät voivat zoomata tai hakea mitä tahansa Euroopan kaupunkia tai aluetta ja tarkistaa yleisen ilmanlaadun sekä mittaustulokset yksittäisten ilmansaasteiden mukaan. Indeksissä annetaan kullekin valvonta-asemalle yleinen luokitus. Se esitetään kartassa värillisenä pisteenä, joka vastaa kaikkien viiden pilaavan aineen huonointa luokitusta.

”Uusi Euroopan ilmanlaatuindeksi tarjoaa kansalaisille helpon tavan saada tietoa paikallisesta ilmanlaadusta, joka voi vaikuttaa suoraan heidän terveyteensä. Nämä kaikkien saatavilla olevat tiedot ovat tärkeä perusta vuoropuhelulle ja päätöksille, joita tarvitaan ihmisten terveyden suojelemiseksi, erityisesti kaupungeissa”, EYK:n pääjohtaja Hans Bruyninckx totesi esitellessään indeksiä tänään Euroopan komission Pariisissa järjestämässä puhtaan ilman foorumissa.

Ympäristö-, meri- ja kalastusasioista vastaava komission jäsen Karmenu Vella suhtautui hänkin myönteisesti indeksiin ja totesi seuraavaa: ”Ilmansaaste on näkymätön tappaja, joten ilmanlaatuindeksiä tarvitaan tiedottamaan EU:n kansalaisille heidän omassa lähiympäristössään hengittämänsä ilman tilasta. Teemme yhteistyötä kaupunkien, alueiden, maiden ja teollisuuden kanssa voidaksemme puuttua tuon saasteen lähteisiin. Saastetta tulee tehtaista, kodeista ja pelloilta, ei pelkästään liikenteestä. Meidän kaikkien on tehtävä yhteistyötä ilmanlaadun parantamiseksi.”

EYK on myös julkaissut päivitetyt maakohtaiset tiedotteet, joissa tehdään vuotuinen yhteenveto ilmanlaadusta ja sen vaikutuksista EYK:n jäsenmaissa. Tiedotteissa annetaan entistä yksityiskohtaisempaa tietoa sekä ilmansaastepäästöistä että ilmanlaadusta ja täydennetään siten EYK:n vuotuista lokakuussa julkaistua Ilmanlaatu Euroopassa 2017 -raporttia.

EYK:n uusin vuotuinen ilmanlaaturaportti osoittaa, että useimmat Euroopan kaupungeissa asuvat ihmiset altistuvat edelleen sellaisille määrille ilmansaasteita, jotka Maailman terveysjärjestö on todennut haitallisiksi. Haitallisin ilmansaaste eli pienhiukkaset (PM2.5) aiheutti arviolta 400 000 eurooppalaisen ennenaikaisen kuoleman vuonna 2014. Raportin mukaan huonolla ilmanlaadulla on myös huomattavia taloudellisia vaikutuksia: se lisää terveydenhoitomenoja, vähentää työntekijöiden tuottavuutta ja vahingoittaa maaperää, viljelymaita, metsiä, järviä ja jokia. Tiekuljetukset, maatalous, voimalaitokset, teollisuus ja kotitaloudet ovat suurimpia ilman epäpuhtauksien lähteitä Euroopassa.

Taustaa
Euroopan ilmanlaatuindeksi kertoo ilmanlaadun lyhyen aikavälin tilanteesta yli 2 000 valvonta-asemalla eri puolilla Eurooppaa. Euroopan unionin lainsäädännössä asetetaan sekä lyhyen (tunnit/päivät) että pitkän aikavälin (vuosi) ilmanlaatustandardit. Indeksi ei siten perustu pitkän aikavälin (vuotuiseen) ilmanlaatutilanteeseen, joka voi vaihdella huomattavasti.


Lähde: EYK
Creative Commons -lisenssi
Tämän "Euroopan ilmanlaatuindeksi: ajantasaista tietoa ilmanlaadusta" artikkelin käyttöoikeutta koskee Creative Commons Nimeä 2.5 Tanska -lisenssi.