p

Löy­dös pii­le­vis­tä: jää­tik­kö­vir­taus ro­mah­ti 10 000 vuot­ta sit­ten

Miksi Länsi-Grönlannissa sijaitseva jäätikkövirta romahti vaikka meneillään oli poikkeuksellisen kylmä ajanjakso? Nature Communications –lehdessä äskettäin julkaistu tutkimus osoittaa että jäätikön vetäytymiseen vaikutti meren pintaveden lämpeneminen.
Kuva: Jacqueline Schmid

Meriveden lämpeneminen tapahtui kylmän Nuoremman Dryas-kauden aikana 12 900 - 11 700 vuotta sitten. Kyseinen kylmä ajanjakso keskeytti pohjoisen pallonpuoliskon ilmaston lämpenemisen viimeisimmän jääkauden jälkeen.

Me­ren­pin­nan läm­pe­ne­mi­nen Baf­fi­nin­lah­del­la

Merenpohjan sedimenteissä säilyneitä fossiilisia piilevä-yhteisöjä käyttämällä tutkijat rakensivat uudelleen menneisyydessä vallinneet meren pintaolosuhteet, kuten lämpötilan, merijään ja merivirrat. Piilevä-yhteisöjä tutkittiin 7 metriä pitkästä merenpohjan sedimenttisarjasta, jonka kansainvälinen tutkimusryhmä keräsi vuonna 2008. Merenpohjan sedimentit toimivat menneiden ilmastonvaihteluiden arkistoina.  Tutkimuksen mukaan Nuoremman Dryas-kauden aikainen meriveden lämpeneminen johtui voimistuneesta lämpimästä Atlanttisesta merivirtauksesta sekä pohjoisella pallonpuoliskolla lisääntyneestä auringon säteilystä.

Ym­mär­rys­tä il­mas­ton­muu­tok­seen

Jakobshavn-jäätikkövirtaus on Grönlannin jäätikön kannalta merkittävä. Sen kautta kulkee nykypäivänä noin 7 prosenttia koko Grönlannin jäämassasta ja se tuottaa noin 10 prosenttia koko Grönlannin jäävuorista.

- Meren, jäätiköiden ja ilmaston välisiä vuorovaikutuksia Arktisella alueella ei vielä tunneta kovin hyvin, vaikka niillä on merkittävä rooli ilmastomalleja laadittaessa ja arvioitaessa nykyisen ilmastonmuutoksen vaikutuksia, sanoo Helsingin yliopiston tutkija Mimmi Oksman, joka on yksi artikkelin kirjoittajista.

Tutkimustulokset painottavat meriveden ja Grönlannin mannerjäätikön välisen vuorovaikutuksen tärkeyttä nykyisen ilmastonmuutoksen aikana, osoittaen että meriveden lämpenemisellä voi olla vakavia vaikutuksia Grönlannin mereen laskeviin jäätikkövirtoihin.

Younger Dryas ice margin retreat triggered by ocean surface warming in central-eastern Baffin Bay: Mimmi Oksman, Kaarina Weckström, Arto Miettinen, Stephen Juggins, Dmitry V. Divine, Rebecca Jackson, Richard Telford, Niels J. Korsgaard & Michal Kucera. Nature Communications 8, Article number: 1017 (2017)

Lähde: HY

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.