p

Jätteiden esikäsittely ja kierrätys voivat olla ympäristölle haitallisia

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tehdyn väitöstutkimuksen mukaan jätteenkäsittelyjärjestelmissä jätteen hyödyntämiseksi vaadittava esikäsittely voi muodostaa merkittävän osan jätehuollon ympäristövaikutuksista. Joissakin tapauksissa jätteen koneellisen käsittelyn aiheuttamat ympäristövaikutukset voivat jopa ylittää kierrätyksellä saavutetut hyödyt.
Kuva: Martin Stadlober
Tutkimuksessa analysoitiin kuutta erilaista jätteenkäsittelyjärjestelmää ja niiden vaikutusta ilmaston lämpenemiseen, uusiutumattomien luonnonvarojen vähenemiseen ja ihmiseen kohdistuvaan myrkyllisyyteen. Suurin vaikutus jätteen hyödyntämiseksi tarvittavalla esikäsittelyllä oli fosforin talteenotossa jätevesilietteen polton tuhkasta. Siinä esiprosessoinnin osuus oli 64 prosenttia koko käsittelyketjun vaikutuksesta ilmastonmuutokseen. Tämä johtuu siitä, että fosforin kierrätys tuhkasta vaatii paljon energiaa ja kemikaaleja ja kuitenkin saavutetut säästöt kasvihuonekaasupäästöissä ovat pienet.

Pienin vaikutus jätteen esikäsittelyllä oli ihmiseen kohdistuvassa myrkyllisyydessä, kun jätteen polttamisesta aiheutuvaa tuhkaa kierrätettiin joko tierakentamisessa tai puutarhakivien tuotannossa. Tuhkan esikäsittely ei vaikuta ihmiseen kohdistuviin myrkyllisiin päästöihin. Lisäksi vältetyn perinteisen jätteenkäsittelyn sekä itse kierrätysprosessin vaikutus on suuri ihmiseen kohdistuvassa myrkyllisyydessä.

"Tuloksista voidaan päätellä, että esikäsittelymenetelmät on valittava huolellisesti. Muuten saatamme pahimmassa tapauksessa suurentaa ympäristövaikutuksia, jos joidenkin menetelmien materiaalien- tai energiankulutus on niin suuri, että vaikutus ylittää perinteisen jätteenkäsittelyn tai tuotteen korvaamisen vaikutukset", tutkija Ivan Deviatkin toteaa.

Suunnitteilla olevien jätteen esikäsittely- ja kierrätystoimintojen ympäristövaikutukset onkin suositeltavaa selvittää etukäteen, sillä lainsäädännössä vaadittujen korkeiden kierrätysasteiden saavuttamiseksi tulevaisuudessa tarvitaan todennäköisesti nykyistä kehittyneempiä esikäsittely- ja kierrätysmenetelmiä, joissa tarvitaan enemmän energiaa ja materiaaleja.

Diplomi-insinööri Ivan Deviatkin puolusti kestävyystieteen väitöskirjaansa LUT:ssä 20.10.2017. Väitöskirjan nimi on "The role of waste pretreatment on the environmental sustainability of waste management" (Esikäsittelyn rooli jätehuollon ympäristöllisessä kestävyydessä). Vastaväittäjä oli professori Eva Pongcrácz Oulun yliopistosta. Kustoksena toimi professori Mika Horttanainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Lähde: LUT

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.