p

Euroopan unionin miljoonahankkeessa turvataan arvokkaimpia soita ja pienvesiä

Luonnonrikkautta pursuavat suot ja kosteikot tuottavat monenlaista hyötyä suomalaisille. Puhtaan veden kierto on elinehto kaikille ja marja-apajat, rikkaat riistamaat sekä lintuvedet iloksi monelle. Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos on mukana historiallisen laajassa hankkeessa, joka tähtää maamme soiden, purojen ja lintuvesien turvaamiseen.
Hankkeella turvataan mm. viime vuosikymmeninä voimakkaasti uhanalaistunutta suo- ja vesiluontoaEuroopan unionin rahoittama laaja Hydrologia-LIFE-hanke pyrkii soiden, purojen ja lintuvesien turvaamiseen 103 kohteessa kautta Suomen vuosina 2017–2023. Hankkeella autetaan viime vuosikymmeninä voimakkaasti uhanalaistunutta suo- ja vesiluontoa etenkin kunnostamalla ojia ja puroja sekä umpeen kasvavia arvokkaita lintujärviä. Samalla parannetaan tulvasuojelua ja veden laatua sekä riistamaita.

Hydrologia-LIFE-hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos on mukana hankkeessa yhdeksän muun kumppanin kanssa. Euroopan Unioni rahoittaa 60 % Hydrologia-LIFE-hankkeen lähes yhdeksän miljoonan euron budjetista.

Monenlaista hyötyjä

Historiallisen laajassa hankkeessa saadaan muun muassa ennallistettua yli 5000 hehtaaria soita ja 34 km puroja eli palautettua niitä lähemmäs alkuperäistä tilaansa. Kunnostusojituksissa, puuston korjuussa ja purojen kunnostuksessa on tiedossa töitä kymmenille urakoitsijoille ympäri maata. Hanke edistää vesiensuojelua, soiden monimuotoisuutta ja hidastaa ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä. Lisäksi kerätään tietoa kohteiden tilasta ja lajeista sekä kerrotaan soiden ja kosteikkojen merkityksestä uudella tavalla kuten virtuaalisella luontopolulla. Hankkeessa huomioidaan entistä paremmin myös virkistyskäyttäjät.

Professori Janne Kotiaho Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselta korostaa pitkäaikaisten seurantatutkimusten merkitystä. Ilman niitä ympäristön hitaista muutoksista on vaikea saada luotettavaa tietoa.


Lähde: Jyväskylän yliopisto

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.