p

Yritysten hiilidioksidipäästöjen vähennykset: paljon toimia, vähän tuloksia

Tuoreen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tehdyn pro gradu -tutkimuksen mukaan maailman saastuttavimmat yritykset tekevät paljon toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi, mutta tulokset ovat jääneet laihoiksi. Keskimäärin maailman suurimmat saastuttajat eivät ole onnistuneet vähentämään päästöjään.
Kuva: Ralf Vetterle / SD-Pictures
Yritysten välillä ei ole suuria eroja siinä minkälaisia toimenpiteitä he tekevät päästöjen vähentämiseksi. Tarkasteltavana ajanjaksona vuosina 2010–2015 toimenpiteiden määrä ja taso lisääntyi. Lisäksi käytössä olevat toimenpiteet ovat laajasti yrityksissä käytössä. Samaan aikaan kuitenkin yritysten hiilidioksidipäästöt tonneina mitattuna ja liikevaihtoon suhteutettuna eivät laskeneet.

Tulos kuvaa yritysten keskimääräistä tilannetta. Toisin sanoen tutkitussa yritysjoukossa on yrityksiä, jotka ovat onnistuneet pienentämään päästöjä. Mutta koska kokonaisuutena suurimmat saastuttajat eivät vähennyksiin ole päässeet, onnistuneiden yritysten toimet eivät vaikuta riittävästi. Esimerkiksi General Motors Company ja SSE plc onnistuivat tutkitulla aikavälillä laskemaan hiilidioksidipäästötonnejaan ja samalla laskivat myös liikevaihtoon suhteutettuja hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi molempien yritysten hiilenhallinnan toimenpiteet olivat tutkimuksen alussa jo valmiiksi korkealla tasolla ja kasvoivat tutkitulla aikavälillä.

Toisessa päässä analyysiä ovat muun muassa Alliant Energy Corporation ja ThyssenKrupp AG, joiden hiilidioksidipäästöt ja liikevaihtoon suhteutetut hiilidioksidipäästöt kasvoivat. Lisäksi näiden yritysten hiilen hallinnan toimenpiteet olivat jo valmiiksi pienet ja laskivat tutkitulla aikavälillä.

Syitä siihen, miksi lisääntyneistä toimenpiteistä huolimatta päästöt eivät ole vähentyneet, on mahdotonta sanoa. Asiaa voidaan vain varovaisesti spekuloida. Voi olla, että toimenpiteet eivät ole olleet riittävät päästöjen vähentämiseksi. Voi myös olla, että toimenpiteet toimivat pitkällä aikavälillä, jolloin niiden vaikutus ei kerennyt näkyä tutkitulla aikajaksolla. On myös mahdollista, että raportoituja toimenpiteitä ei yksinkertaisesti ole tehty.

On myös olemassa viitteitä siitä, että suuret institutionaaliset sijoittajat eivät strategiassaan vielä isossa mittakaavassa vältä yrityksiä, jotka tuottavat paljon hiilidioksidipäästöjä. Tämä tutkimus kuitenkin vielä jatkuu.

Gradussa käytettiin lähteenä Carbon Disclosure Projet (CDP) -järjestön ilmastonmuutosohjelman dataa vuosilta 2010–2015. Analyysissä oli mukana yhteensä 252 globaalia yritystä, jotka tuottavat tonneina eniten päästöjä maailmassa. Näistä yrityksistä 200 tuottavat vuotuisasti yli 14 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä. Tutkimuksessa mukana olleista yrityksistä 80 prosenttia osallistuu vuotuisasti CDP:n ohjelman dataan.

Pro gradu -työ tehtiin osana Tekesin rahoittamaa Neo-Carbon Energy -tutkimushanketta, joka toteutetaan LUT:n, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen yhteistyönä.

Julkaisu: Corporations on the road to low-carbon economy: institutional diffusion of carbon management »»

Lähde: LUT

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.