p

Thai Union sitoutuu kestävämpään ja vastuullisempaan kalateollisuuteen

Greenpeacen kampanja johtaa merkittävään muutokseen kalateollisuudessa, kun maailman suurin purkitetun tonnikalan tuottajayritys muuttaa käytäntöjään.BANGKOK, 11.7.2017 – Maailman suurin purkitetun tonnikalan tuottaja Thai Union Group PCL ilmoittaa sitoutuvansa toimenpiteisiin, joilla puututaan laittomaan kalastukseen ja ylikalastukseen. Samalla yritys sitoutuu parantamaan satojentuhansien työntekijöidensä olosuhteita tuotantoketjunsa eri portaissa.

Uudet sitoumukset perustuvat yrityksen kestävän kehityksen SeaChange® -strategialle, joka sisältää mm. kalastuksen kestävien periaatteiden noudattamisen, vanhojen kalastusalusten ja kalajalostamojen uudistamisen, laittoman ja epäeettisen toiminnan vähentämisen sen tuotantoketjun eri osissa, ja vastuullisesti pyydetyn tonnikalan määrän lisäämisen sen avainmarkkina-alueilla.

Ilmoitus on Greenpeacen vuosia jatkuneen maailmanlaajuisen kampanjoinnin tulos.

“Tämä merkitsee valtavaa edistysaskelta maailman merien ja merieläinten, mutta myös kalateollisuudessa työskentelevien ihmisten kannalta,” toteaa kansainvälisen Greenpeacen toiminnanjohtaja Bunny McDiarmid.

“Jos Thai Union tekee kaikki nämä uudistukset, se pakottaa myös muut alan toimijat näyttämään vastaavaa kunnianhimoa ja halua muuttua. Nyt vaaditaan kalateollisuuden yrityksiltä todellista rohkeutta ja johtajuutta kestävämmän huomisen luomiseksi”, McDiarmid jatkaa.

Thai Union on sitoutunut kattaviin uudistuksiin, joihin kuuluvat mm.

Kalankoontilaitteiden (Fish Aggregating Devices) käytön vähentäminen sen tuotantoketjuissa 50% vuoteen 2020 mennessä, samalla kun yritys tuplaa maailmanlaajuisesti ilman koontilaitteita pyydetyn kalan määrän tuotannossaan. Koontilaitteet ovat mini-ekosysteemejä luovia pyyntivälineitä, jotka voivat johtaa muiden merilajien, kuten haiden, kilpikonnien ja alamittaisten kalojen pyyntiin.

Merellä tapahtuvan laivojen välisen rahtauksen kieltoalueen laajentaminen maailmanlaajuiseksi, ellei rahtausta harjoittava yritys täytä tiukkoja reunaehtoja. Laivojen välinen rahtaus mahdollistaa jopa kuukausia tai vuosia kestävän yhtäjaksoisen kalastuksen, mahdollistaen samalla laittoman kalastuksen.

Varmistaa, että kaikilla pitkäsiimakalastusta harjoittavilla kalastusaluksilla on mukana ulkopuolisia itsenäisiä tarkkailijoita, jotka varmistavat, että toiminta ei riko työntekijöiden oikeuksia. Lisäksi yritys sitoutuu 100% tarkkailuun kaikilla pitkäsiimapyyntiä harjoittavilla tonnikalanpyyntialuksillaan, joko sähköistä valvontaa tai tarkkailijoita käyttäen.

Kattavan toimintaohjeiston luominen kaikille aluksille, jotka toimivat yrityksen tuotantoketjussa. Tavoitteena on kattava ja olemassaolevia ohjeita vahvistava  säännöstö, joka varmistaa, että työntekijöitä kohdellaan reilusti ja  heidän oikeuksiaan kunnioittaen. Toimintaohjeiston toimeenpanoa valvotaan ulkopuolisin säännöllisin auditoinnein ja tulokset julkistetaan, jotta ohjeiston toimeenpanoa voidaan seurata.

Vähentämään pitkäsiimakalastusta tuntuvasti siirtymällä suurilta osin vapa- ja vetouistelupyyntiin vuoteen 2020 mennessä sekä toimimaan sivusaaliiden vähentämiseksi. Pitkäsiimakalastus tuottaa sivusaalista ja se on vahingollista useille lajeille kuten haille, merikilpikonnille ja merilinnuille.

Siirtyminen kattavaan digitaalisen jäljitettävyyteen: kuluttajien on mahdollista seurata, mistä alukselta ja alueelta heidän ostamansa tonnikala on peräisin, ja millä menetelmällä se on pyydetty.

“Yhtenä alan suurimmista kansainvälisistä toimijoista Thai Union sitoutuu täysin rooliinsa positiivisen muutoksen luojana”, sanoo Thai Unionin toimitusjohtaja Thiraphong Chansiri.

“Odotamme innolla kestävän kehityksen SeaChange® -strategian täytäntöönpanoa ja arvostamme panosta, joka Greenpeacella on ollut sen muokkaamisessa. Meillä on nyt jaettu näkemys terveemmistä meristä tuleville sukupolville”, hän jatkaa.

Greenpeace ja Thai Union ovat sitoutuneet tapaamaan puolivuosittain arvioidakseen yrityksen edistymistä sitoumusten toteuttamisessa ja toimeenpanossa. Vuoden 2018 lopulla ulkopuolinen kolmas osapuoli tulee arvioimaan siihen mennessä saavutetut edistysaskeleet ja toteutuneet toimenpiteet.

“Thai Union on asettanut uuden standardin sille, miten kalateollisuus voi toimia ryöstökalastuksen, työntekijöiden oikeuksien ja epäeettisen toiminnan suhteen”, Bunny McDiarmid kommentoi. “Tämä on mahtava päivä niille sadoilletuhansille ihmisille ympäri maailman, jotka vaativat kalateollisuutta toimimaan näiden ongelmien lopettamiseksi”.

Thai Unionin tunnetuimpia globaaleja brändejä ovat Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Mareblu ja Sealect. Lähes 700 000 kansalaista eri puolilta maailmaa vaati Thai Unionia sitoutumaan kestävämpään ja eettisempään tonnikalantuotantoon. Tämän ilmoituksen myötä Greenpeace, sen yhteistyökumppanit ja ulkopuoliset auditoijat jatkavat Thai Unionin ja koko kalateollisuuden tarkkailua, jotta todelliset muutokset maailman merillä tulevat voimaan.

Lisätietoa:
Thai Unionin uudistuksista (englanniksi) »» (pdf)

Lähde: Greenpeace
Kuva: Kuvakaappaus Thai Unionin uudistuksista

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.