p

YK:n valtamerikonferenssissa ratkaistaan merten tulevaisuus

Ympäristöministeriö osallistuu 5. - 9.6. YK:N New Yorkissa pidettävään valtamerikonferenssiin. Tilaisuus järjestetään ensimmäistä kertaa ja tavoitteena on löytää keinoja vaikuttaa merten jatkuvasti heikkenevään tilaan. YK kerää konferenssin yhteydessä sitoumuksia teoista merien hyväksi. Itämeren tilan parantamisen hyvät käytännöt ovat osa Suomen osuutta ohjelmaan.
Valtameri. Kuva: Pixabay

Hallitusten väliset edustajat, yritykset ja kansalaisjärjestöt kokoontuvat YK:n The Ocean valtamerikonferenssiin. Pääaiheet tilaisuudessa ovat merten saastumiseen puuttuminen, roskaantumisen vähentäminen, meri- ja rannikkoekosysteemien hoito, suojelu ja ennallistaminen sekä meriin liittyvän tiedon lisääminen. Kokouksen päätteeksi julkaistaan Call for Action -julistus.

"Maailma on suurien haasteiden edessä, sillä valtameret saastuvat ja ilmastonmuutos vaikuttaa kielteisesti niiden tilaan. Kestävä kehitys kulkee käsi kädessä ilmastonmuutoksen hillinnän ja meriluonnon turvaamisen kanssa. Jokaisen henkilökohtainen panos on tärkeä, jotta maapallon kantokyky pystytään turvaamaan", muistuttaa ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka, joka johtaa konferenssissa Suomen valtuuskuntaa.

Merten tila paremmaksi vapaaehtoisten sitoumuksien kautta

Valtamerikonferenssissa kerätään vapaaehtoisia sitoumuksia eri toimijoilta. Sitoumuksia on nyt 372 kappaletta. Suomi on mukana EU:n 21:ssä yhteisessä sitoumuksessa. Lisäksi olemme mukana Itämeren suojelukomission, HELCOM:n, yhteisissä sitoumuksissa. Nämä koskevat Itämeren toimintaohjelman toimeenpanon vahvistamista sekä alusten typenoksidipäästöjen rajoittamisalueen toimeenpanoa Itämerellä.  Suomi sitoutuu myös kosmetiikan sisältämien mikromuovien syrjäyttämisen edistämiseen ja arktisten merialueiden suojelun vaatiman tietopohjan vahvistamiseen.

Oheistapahtumat mahdollistavat oman sanoman esilletuomisen

Suomi osallistuu  konferenssiin myös useilla omilla oheistapahtumilla.  Baltic Sea Action Group (BSAG)  järjestää 7.6. "The new normal: Public-private cooperation to combat eutrophication and climate change in the Baltic Sea region" -tilaisuuden.  Suomen liikenne- ja viestintäministeriö on puolestaan vastuussa  8.6 : "Collaboration in Public Private Partnership for a sustainable maritime future" -tilaisuudesta.  Lisäksi ympäristöministeriöllä on 6.6. Suomen YK-edustustossa vedenalaisen meriluonnon inventointiohjelmasta (VELMU) esittelevä sivutapahtuma "Hot Information from a Frozen Sea".


Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.