p

Kiertotaloudessa myös vettä on käytettävä viisaastiVesiviisaassa taloudessa vettä käytetään tehokkaasti niin, että sen hukka minimoidaan ja jätevesistä saadaan niitä puhdistettaessa mahdollisimman tarkasti talteen aineita ja energiaa tulevaa käyttöä varten.

”Suomi voi toimia vesiviisaan kiertotalouden edelläkävijänä kahdella tavalla”, sanoo vastikään työnsä valmiiksi saaneen Kohti vesiviisaasta kiertotaloutta -hankkeen vetäjä, erikoistutkija Jani Salminen. Suomen kannattaa jatkossakin käyttää runsaita vesivarojaan paljon vettä käyttävään tuotantoon, kuten elintarvike-, metsä- ja kemianteollisuuteen sekä sadevesien varassa toimivaan maa- ja metsätalouteen. Samanaikaisesti on kuitenkin syytä kehittää sellaisia teknologioita ja osaamista, joilla maailman niukkoja vesivaroja voidaan käyttää säästeliäästi ja jätevedet pystytään käsittelemään niin, että luonnonvarat pidetään tuottavassa käytössä mahdollisimman pitkään.

”Nämä kaksi tavoitetta eivät sulje pois toisiaan”, korostaa Salminen.  Päinvastoin, merkittävimmät hyödyt saadaan toteuttamalla niitä samanaikaisesti. Kotimarkkinareferenssit ovat vientimarkkinoille tähtääville yrityksille tärkeitä ja cleantech-osaamisella profiloituvan Suomen ei kannata unohtaa vettä säästävien teknologioiden ja muiden ratkaisujen koko ajan kasvavaa kysyntää maailmalla.

Uusi vesitilinpito kuvaa yksityiskohtaisesti vedenkäyttöä

Hankkeessa laadittu vesitilipito kertoo, kuinka paljon Suomessa otetaan pinta- ja pohjavettä eri tarkoituksiin – talousvedeksi, teollisuuden prosessivesiksi, jäähdytysvedeksi ja kasteluvedeksi – ja kuinka veden käyttö jakaantuu kansantalouden eri toimintoihin. Tarkastelu kattaa koko Suomen kansantalouden 150 toimialan jaotuksella.

”Yksityiskohtainen vesitilinpito, joka tässä hankkeessa laadittiin nyt ensimmäistä kertaa, on välttämätön edellytys kaikelle tutkimus- ja kehitystyölle”, sanoo Salminen. Monella toimialalla on parantamisen varaa vesitehokkuudessaan, ja tarkka tilinpito kannustaa jo olemassa olevan osaamisen hyödyntämiseen ja uusien vesitehokkuutta lisäävien innovaatioiden käyttöönottoon.

Lähde: SYKE / Vesikirje
Kuva: Steen Jepsen

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.