p

Helsinkiin ainutlaatuinen ilmanlaadun havaintojärjestelmä

Pääkaupunkiseudulle rakennetaan uudenlainen, nykyistä verkkoa täydentävä, tiheä ilmanlaadun havaintojärjestelmä. Alueellisesti aiempaa kattavampien tilannekuvan ja ennusteiden avulla on mahdollista kehittää ilmanlaatua parantavia toimia.
Töölönlahti Helsinki. Kuva: MKFI / Wikimedia Commons


Pääkaupunkiseudun ilmanlaatuverkon mittauspisteet lisääntyvät, kun Helsinkiin asennetaan nykyisiä mittausasemia täydentävä Vaisala Oyj:n ja Pegasorin mittalaitteista koostuva parinkymmenen sensorin verkosto - Helsinki Metropolitan Air Quality Testbed (HAQT). Sen avulla saadaan kohtuuhintaisesti lisätietoa ilmanlaadusta eri puolilla pääkaupunkiseutua. Kerätty data sekä sen pohjalta tehdyt analyysit tulevat avoimesti kaikkien saataville ja näin voidaan tietoa ilmanlaadusta jakaa tehokkaasti kaupunkilaisille.

ENFUSER-mallinnustyökalulla ennusteita

Ilmatieteen laitoksen ENFUSER-mallinnustyökalu luo mittaustiedoista pääkaupunkiseudun ilmanlaadun ennusteita sekä analysoi ja optimoi uusien havaintojen tuomaa lisäarvoa. Mallissa käytetään ilmanlaatumittausten lisäksi mm. tietoja säästä, maanpinnan korkeusvaihteluista, rakennuskannasta sekä päästölähteistä. Mitattavien tietojen ja ennakoivan mallin perusteella voidaan suunnitella ilmanlaatua parantavia toimenpiteitä. "Näin esimerkiksi katupölyn torjunnan tarvetta voidaan arvioida ja ennakoida entistä paremmin", toteaa Ilmatieteen laitoksen yksikönpäällikkö Ari-Matti Harri.

"Uudet mittaus- ja mallinnustulokset tarkentavat ilmanlaadun seurantaa ja viestintää pääkaupunkiseudulla. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tuo asukkaiden käyttöön uusia ilmanlaatukarttoja verkkosivuille sekä ratikoiden ja metrojen infotauluille. Myös ilmanlaatuennuste aiotaan ottaa käyttöön hankkeen kuluessa", HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Tarja Koskentalo kertoo.

Uudenlainen yritysten, tutkimuslaitosten ja julkisten toimijoiden yhteistyö pääkaupunkiseudun Smart & Clean –projektin suojissa rakentaa pohjan seudulla kehitettävien ratkaisujen viemiseen kaupunkeihin, joissa ilmanlaatu on vakava ongelma. Oleellinen osa projektia on tiedon avaaminen ulkopuolisille, jolloin myös projektiin kuulumattomat yritykset voivat rakentaa sen varaan omia palveluitaan. Tiheä verkko tuottaa ilmanlaadusta paljon nykyistä yksityiskohtaisemman kuvan. Täydentävä sensoriverkko on mahdollista rakentaa kustannustehokkaasti, koska uudet ilmanlaadun mittauslaitteemme maksavat murto-osan verrattuna nykyisiin mittausasemiin, kertoo Vaisala Oyj:n johtaja Jarkko Sairanen.

Uuteen ilmanlaadun havaintojärjestelmän (HAQT) kehityshankkeeseen osallistuvat mittalaitteiden toimittajat Vaisala Oyj ja Pegasor, pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seurannasta vastaava HSY, uuden anturiverkoston lisäarvoa analysoiva Ilmatieteen laitos sekä uudenlaisten antureiden pontentiaalia tutkiva Helsingin yliopisto. Projektia johtaa Ilmatieteen laitos. HAQT-verkosto hyödyntää Cityzer-infrastruktuuria (ympäristöhavaintoihin keskittyvä avoin business-ekosysteemi). HAQT-ilmanlaatuprojekti on hieno esimerkki siitä, miten uusi Helsingin seudun Smart & Clean -toimintatapa tuo yhteen kaupungit, tutkimuslaitokset ja yritykset.

Lähde: Ilmatieteen laitos
Julkaisi: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.