p

WWF: Ympäristöministeriö tarvitsee kipeästi oman ministerin

Julkisuudessa on käynnistynyt keskustelu ministereiden lisäämisestä Suomen hallituksessa. WWF kannattaa voimakkaasti ympäristöministerin itsenäisen tehtävän palauttamista. Tähän on painavat syyt.


Ympäristön ja luonnon suojelu on yleinen etu, ja oikeus terveelliseen ympäristöön kansalaisoikeus. Ympäristöministerin tehtäväkenttä on äärimmäisen haastava juuri nyt, ja asioiden hoitamisella on kiire.

”Suomi on sitoutunut edistämään kestävää kehitystä. Suomen ja EU:n keskeisiä ympäristötavoitteita – kuten luonnon köyhtymisen pysäyttämistä, vesien hyvää tilaa ja ilmastonmuutoksen pysäyttämistä – ei kuitenkaan ole saavutettu”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

”Oman ministerin omaava ympäristöministeriö on vahva signaali sekä täällä kotimaassa että ulkomaailmalle. Maat, joissa itsenäistä ympäristöministeriötä ei ole, ovat usein ympäristön turmelijoita. Suomi tuskin tahtoo tulla mainituksi samassa joukossa. Haluamme säilyttää kansainvälisesti kiitetyn, asiantuntevan ympäristöhallinnon ja itsenäisen ympäristöministeriön”, sanoo pääsihteeri Rohweder.

Ympäristön ja luonnon sekä kestävän kehityksen puolustamisen pitää olla mahdollisimman riippumatonta esimerkiksi eri tahojen taloudellisista eduista. Elinkeinon harjoittajien tai maakunnallisten päättäjien taholta ministeriöihin kohdistuu kuitenkin usein vahvoja paineita.

”On ristiriitaista ja kohtuutontakin, että yhden ministerin pitää sovitella oman toimenkuvansa puitteissa vahvoja, keskenään vastakkaisia etuja, esimerkiksi suojella erittäin uhanalaista ahmaa ja samalla aloittaa sen metsästys 35 vuotta kestäneen rauhoituksen jälkeen”, sanoo pääsihteeri Rohweder.

Myös päätöksenteon läpinäkyvyys on kansalaisten etu. Jos yksi ministeri on kahden ministeriön johdossa, käsiteltävien asioiden kaikki näkökohdat ja ulottuvuudet eivät välttämättä tule julkiseen käsittelyyn ja kansalaisten arvioitavaksi.

”Esimerkiksi ylimitoitetuissa biotaloussuunnitelmissa ympäristöministeriön vaikuttamistyö ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on jäänyt vaillinaiseksi. Suunnitellut metsähakkuiden lisäykset pienentäisivät todella merkittävästi metsien hiilinieluja ja saisivat aikaan valtavan kasvihuonekaasujen vapauttamisen ilmakehään samaan aikaan, kun näitä päästöjä pitäisi merkittävästi vähentää”, pääsihteeri Rohweder toteaa.

Lisäksi yhdistelmäministerin työtaakka paisuu usein kohtuuttomaksi ja aikaa oman ministeriön asiantuntijoiden kuulemiseen ei välttämättä ole tarpeeksi, kansalaisten kuuntelemisesta puhumattakaan.

Lähde: WWF Suomi
Julkaisi: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.