p

Sään ääri-ilmiöt haastavat liikenne-järjestelmät - riskeihin varauduttava paremmin

Ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärisääilmiöt ovat uusi uhka ikääntyvälle infrastruktuurille, mikä edellyttää nykyistä parempaa varautumista, todetaan OECD:n International Transport Forumin julkaisussa. Lukuisten tutkimushankkeiden tulokset ovat nyt hyödynnettävissä maailmanlaajuisesti. Teknologian tutkimuskeskus VTT oli raportin pääkirjoittaja Suomesta.
Kuva: M Martin

Sään ääri-ilmiöiden aiheuttamiin vahinkoihin tulee varautua kattavasti ja minimoida tai estää vaaralliset tilanteet. Useiden maiden asiantuntijat arvoivat maailmanlaajuisesti OECD:n tutkimusraportissa laajasti liikennejärjestelmälle aiheutuvia kustannuksia ja tehokkaimpia keinoja haittakustannusten vähentämiseksi. Lisäksi raportissa esitettiin strateginen toimenpidelista lyhyen ja pitkän aikavälin toimista. Tuloksissa yhdistyvät aiempien tutkimushankkeiden tulokset ja kokemukset EU:sta, USA:sta, Kanadasta, Japanista ja Australiasta. Esimerkiksi VTT:n koordinoiman EWENT-hankkeen (Extreme Weather Impacts on European Networks of Transport) mukaan EU:n kansantaloudet menettävät jopa 0,15% bruttokansantuotteestaan pelkästään liikennejärjestelmille aiheutuneista haitoista, joihin luetaan esimerkiksi liikenneonnettomuudet, infrastruktuurille aiheutuneet vahingot sekä viivästyneet matkat ja kuljetukset.

Tuore raportti luettelee yhdeksän strategista toimenpidettä, joita se suosittelee otettavaksi mukaan OECD-maiden liikenne- ja infrapolitiikan sisältöihin: 1) toimi nyt! 2) panosta yllä- ja kunnossapitoon, 3) valmistaudu yleistyviin sään ääri-ilmiöihin, 4) tee valmiussuunnitelmat äkillisten tapahtumien varalle, 5) tee analyysi liikennejärjestelmän haavoittuvuudesta, 6) keskity systeemiseen toimintavarmuuteen, ei pelkästään parempaan infraan, 7) arvioi uudelleen tarpeeton infra, joka saattaa ollakin arvokas varatie pääväylien pettäessä, 8) älä nojaudu päätöksenteossa pelkästään perinteiseen hyöty-kustannusanalyysiin, joka on kehitetty pääsääntöisesti toisista lähtökohdista, 9) kehitä uusia investointien arviointimenetelmiä, jotka ottavat paremmin huomioon epävarmuuksia, riskejä ja mahdollista tulevaisuutta, jossa ääri-ilmiöt voivat yleistyä.

”Nämä suositukset ovat kukin erittäin painavia ja ne pitäisi ottaa huomioon koko liikennejärjestelmän elinkaaren hallinnassa – ne muuttavat suunnittelua, rakentamista, arviointia, ylläpitoa ja käyttöä. Asiantuntijat tarvitsevat tätä tietoa resilienssin eli toimintavarmuuden ja liikennejärjestelmän sietokyvyn nostamiseksi liikennejärjestelmän eri osissa. Kansalaiset hyötyvät siitä, että liikennejärjestelmä palvelee myös sään äärioloissa ja -tilanteissa,” painottaa johtava tutkija Pekka Leviäkangas VTT:ltä. ”Useat ilmastonmuutoksen ja äärisääilmiöiden vaikutukset ovat viiveeltään pitkiä, joten kyse ei ole pelkästään äkillisistä ilmiöistä, kuten rankkasateista tai lumimyrskyistä. Sietokykyä pitää parantaa myös pitkävaikutteisesti, ottaen huomioon myös tulevien sukupolvien kustannusrasitteet”.

Uudentyyppinen riskienhallinta tarjoaa myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia kunnossapidon, kuntodiagnostiikan ja uuden teknologian yrityksille liikennejärjestelmän sekä infrastruktuurin strategisessa suunnittelussa ja elinkaaren hallinnassa.

Julkaisu: 
OECD:n International Transport Forumin raportti »»  ”Adapting Transport to Climate Change and Extreme Weather” »» 
EWENT-hanke »»

Lähde: VTT
Julkaisi: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.