p

Luontojärjestöt huolissaan turpeennoston dramaattisesta lisäämisestä PohjanmaallaSuomen luonnonsuojeluliitto ja BirdLife Suomi ovat huolestuneita turpeennoston huomattavasta lisäämisestä Etelä-Pohjanmaalla. Järjestöt näkevät, että tilanne vaarantaa paitsi maakuntakaavan tavoitteen suoluonnon turvaamisesta myös lukuisten suolintulajien tulevaisuuden.

Parhaillaan lausuntokierroksella olevassa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa esitetään turpeenottoalueiden lisäämistä vähintään 15 000 hehtaarilla. Samaan aikaan luonnonsuojelualueiksi on tarkoitus määritellä vain kaksi uutta suota, joiden yhteispinta-ala olisi 300 hehtaaria.

"Soita koskevien suunnitelmien epäsuhta on räikeä ja kaukana tasapuolisuuden tavoitteesta. Maakuntakaavan tavoitteeksi on nostettu myös soiden luontoarvojen turvaaminen. Tällaisilla suunnitelmilla se ei tietenkään toteudu", korostaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

Soiden linnut ajautumassa ahdinkoon

Samalla kun Etelä-Pohjanmaan soista kuusi prosenttia on turvetuotannossa, vain neljä prosenttia on suojeltu. Kaikkiaan yli 90 prosenttia alueen soista on ojitusten vuoksi menettänyt luonnontilansa. Jo tällä hetkellä kolmannes koko Suomen turvetuotantoalasta sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla.

"Kaavaluonnoksessa esitetty turpeenoton huomattava lisääminen tulisi kiistatta lisäämään suolintujen ahdinkoa. Alueen riekko-, isokuovi-, kapustarinta- ja lirokannat tulisivat merkittävästi pienenemään, jos soista luovutetaan 15 000 hehtaaria lisää turvetuotannolle", sanoo BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.

Järjestöt muistuttavat myös, että hallituksen tavoite kivihiilen käytön lopettamisesta ja sillä tavoitellut ilmastovaikutukset haihtuvat ilmaan, jos sitä korvataan soiden hiilivarastoilla. Sekä kivihiilen että turpeen energiakäytöstä olisi päästävä pikimmiten eroon. Kaiken lisäksi turpeennoston lisääminen tulisi todennäköisesti näkymään myös vesistöissä ja hankaloittaisi työtä vesistöjen hyvän tilan saavuttamiseksi.

"Laajassa yhteistyössä suunniteltu soidensuojelun täydennysohjelma olisi toteutettava pikaisesti loppuun asti, sillä suoluonnon tilanne on heikko ja arvokkaita alueita on vaarassa päätyä turvetuotantoon", Hölttä sanoo.

Satavuotiaan Suomen luonnon kunniaksi Sata luontohelmeä »»

Lähde: SLL
Julkaisi: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.